FORTSAT NEJ TAK TIL SAMMENLÆGNING

FORTSAT NEJ TAK TIL SAMMENLÆGNING

Lad børnehuset "Humlebien" og "Manegen" bestå, opfordrer ELLEN-MARGRETHE DAHL-GREN:

Ved et debatmøde i november blev der opnået samlet politisk enighed om, at de to institutioner Børnehuset Humlebien og Manegen ikke skal sammenlægges. Jeg ønsker med dette indlæg at minde Hvidovres politikere om mødets konklusion, når den endelige beslutning om sammenlægning tages i den nærmeste fremtid.

Som forældre til vores første barn var tvivlen stor, da vi første gang skulle vælge institution. Vi valgte Børnehuset Humlebien, men desværre var der ikke plads. Vores datter startede derfor i en af Hvidovres store integrerede institutioner med 150 børn. På trods af at personalet gjorde deres bedste under vilkårene, var stedet ikke rigtigt for vores datter. Det var tydeligt at opleve den distance, der var mellem lederne og pædagogerne, hvor en generaliseret vurdering at personalemæssige behov blev prioriteret forud for børnenes behov.

Vi fik heldigvis mulighed for at skifte til Børnehuset Humlebien, og der gik overraskende kort tid, før jeg oplevede min datter trives. I Børnehuset Humlebien bliver der taget hånd om det enkelte barns behov, hvilket er et under kan lade sig gøre i en tid, hvor daginstitutionerne generelt er økonomisk pressede og antal pædagog pr. barn fortsat udfordres. Samtidig føler vi os som forældre set og taget alvorligt.

Med erfaringer fra en stor institution, frygter jeg i høj grad en sammenlægning af de to institutioner ikke kun vil gå ud over vores, men alle børnenes trivsel i både Manegen og i Humlebien.

Der er ikke mange af de små institutioner tilbage i Hvidovre, og jeg håber ikke muligheden for at vælge de mindre institutioner skal fratages os som forældre.

Jeg håber derfor fortsat - også efter kommunalvalget - at Hvidovres politikere vil støtte op om at lade Børnehuset Humlebien og Manegen bestå som to separate institutioner og investere, de to lederstillinger det kræver at drive institutionerne adskilt, i vores børns fremtid.

Ellen-Margrethe Dahl-Gren,

mor til barn i Børnehuset Humlebien.

menu
menu