FRA erhverv TIL boliger

FRA erhverv TIL boliger

Ejer af grund og ejendomme ønsker at omdanne området til boligbebyggelse

Fra erhvervsområde til boligområde med 77 boliger fordelt på 60 lejligheder og op til 17 rækkehuse.

Det er de foreløbige planer, som ejeren af Landlystvej 42 har. Det er FB Gruppen A/S, der som ejer af grund og bygninger, har anmodet Hvidovre Kommune om, at kunne realisere planerne om ændringerne af områdets status fra erhverv til boligområde.

Anmodningen betød i første omgang, at kommuneplanen skulle ændres for at imødekomme FB Gruppen A/S' ønske.

Ændringen af kommuneplanen trådte i kraft i vinteren 2016 med et tillæg til den ellers besluttede kommuneplan 2016. Efterfølgende skulle lokaleplanen ligeledes ændres, og det viste det sig, at et politisk flertal i starten af 2017 var med på det.

Blandede boligtyper

Lokalplanen er således nu under udarbejdning, så ejeren med en bebyggelseprocent på 80 kan bygge de ovennævnte 60 lejligheder og op mod 17 rækkehuse. Det endelige antal af rækkehuse afhænger af, om kommuneplanens retningslinje for mindste tilladte grundstørrelse kan overholdes. I lokalplanen lægges der op til en mindste grundstørrelse på 300m2.

Etageboligerne planlægges opført i 3-4 etager med en højde på mellem 9,4- 12,4 meter. Lejlighederne er planlagt til at få en gennemsnitlig størrelse på 84 m2. Rækkehusene vil få en maksimal højde på 6,4 m. og en gennemsnitlig størrelse på 110 m2.

Lokalplanen er endnu ikke udsendt i offentlig høring.<CHARENTITY>8</CHARENTITY>ok

Tidligere erhvervsområde ændres til boligområde...

Tidligere erhvervsområde ændres til boligområde...

Sådan ser planerne ud - men den endelige udformning er endnu ikke på plads.

Sådan ser planerne ud - men den endelige udformning er endnu ikke på plads.

menu
menu