FRA fire tjenesteboliger TIL 15 rækkehuse

FRA fire tjenesteboliger TIL 15 rækkehuse

Tæt lav boligbebyggelse lige ud til Avedøresletten

Fire et-plans huse, der oprindeligt blev brugt som tjenesteboliger for ansatte i Avedørelejren synger nu på sidste vers.

Ejeren af grunden har i hvert fald fået politisk grønt lys til at opføre op til 15 rækkehuse på grunden.

De nye boliger kommer til at ligge på kanten af Avedøresletten, og ændringen af bebyggelsen krævede en ændring af den gældende lokalplan, for at det kunne lade sig gøre. Med de nye boliger kan der nemlig bebygges med op til 40 % på grunden mod de tidligere 30 %.

De foreløbige tegninger for området, er blevet forelagt de politiske udvalg - og ud af tegninger og sagsfremstillinger kan man se, at det er Phoam Studio Aps, der på vegne af grundejeren har anmodet Hvidovre Kommune om muligheden for en samlet rækkehusbebyggelse.

Trods indsigelser i høringsfasen, fra nogle af de omgivende grundejerforeninger og beboere, der blandt andet påpegede, at den øgede boligmængde i området ville medføre øget trafik, blev anmodningen imødekommet af et politisk flertal. Den nye lokalplan for området er således nu endeligt godkendt.

Hvis der bygges, som der lægges op til, kan der komme til at ligge en-familieshuse, to-familieshuse eller som ovenfor nævnt i alt 15 rækkehuse på grunden. Såfremt der bygges rækkehuse på grunden vil grundstørrelsen for det enkelte rækkehus blive på 350 m² inkl. andel i fælles vejareal.

Som et lille tillæg til sagen skal nævnes, at HOFOR har en “ledning” liggende på grunden, som skal flyttes, for at ejer af grunden kan realisere planerne. Det er HOFOR, der skal betale op til 3 mio. kr. for at få flyttet ledningen, men det beløb skal efterfølgende findes i vandtaksten, som opkræves hos borgere og virksomheder i Hvidovre Kommune.

ok

De tidligere tjenesteboliger stod i en årrække tomme og forladte hen.

De tidligere tjenesteboliger stod i en årrække tomme og forladte hen.

De fire parcelhuse erstattes nu af tre gange fem rækkehuse.

De fire parcelhuse erstattes nu af tre gange fem rækkehuse.

menu
menu