FRA to-sporet folkeskole TIL tre-sporet for 137 mio. kr.

FRA to-sporet folkeskole
TIL tre-sporet for 137 mio. kr.

En øget tilgang af elever har givet pladsmangel på Holmegårdsskolen i den nordlige ende af Hvidovre.

Derfor afsatte Hvidovre Kommune allerede i 2015 1 mio. kr. til at udføre en forundersøgelse af, hvad der kunne løse pladsproblemerne på Holmegårdsskolen. Forundersøgelsen viste, at Holmegårdsskolen mangler kapacitet til at kunne udvide fra to til tre spor. I 2016 manglede skolen allerede 1 klasselokale samt et billedkunst-lokale. Inden for de kommende fem år vil skolen således med det ekstra spor på skolen komme til at mangle 7 klasselokaler samt være presset på antallet af faglokaler.

Ved budgetvedtagelsen i 2016 besluttede kommunalbestyrelsen derfor at afsætte 137,1 mio. kr. til udbygning af skolen.

Målet er, at skolen er færdigudbygget i slutningen af 2021. Men det betød, at der i maj 2017 måtte træffes politisk beslutning om, at fremskynde projektet, hvis tidsplanen skulle overholdes.ok

menu
menu