FRA udslidt børneinstitution TIL fire parcelhuse

FRA udslidt børneinstitution
TIL fire parcelhuse

Men sagen har været undervejs mere end fire år, og der er fortsat ikke bygget på grunden

Der har været ualmindeligt mange bump på vejen i sagen om kommunens salg af Parallelvej 47.

Faktisk startede hele miseren allerede kort inden sidste kommunalvalg og dermed nærmer salget af og bebyggelse på grunden sig et kedeligt 4-års jubilæum.

Oprindeligt lå der på grunden en gammel, udslidt børneinstitution, Nymarken, der pga. blandt andet skimmelsvamp blev nedlagt.

Efter nedlæggelsen besluttede kommunalbestyrelsen derfor i september 2013 at sende et lokalplanforslag i høring om, at grunden kunne anvendes til rækkehusbebyggelse.

Naboerne indgav imidlertid kritiske høringssvar til lokalplanen, som blev beskrevet her i Hvidovre Avis, og et flertal i den nye kommunalbestyrelse fra 2014 besluttede i stedet, at der ikke længere skulle planlægges rækkehuse på grunden, men derimod 4 parceller.

Ikke helt slut

Så let var den sag imidlertid ikke afsluttet, for der skulle gå ca. 1,5 år før, at der påny dukkede en sag op på den politiske dagsorden om salget af grunden. Her skulle politikerne igen tage stilling til, hvilken form for boliger, der skal gives lov til i lokalplanen. Tilbage på dagsordenen var pludselig rækkehuse, dobbelthuse og så de ellers fire parceller, der sådan set allerede var besluttet.

Flertallet fastholdt imidlertid beslutningen om, at der alene skulle være fire parceller på grunden, og en egentlig lokalplan for den beslutning blev udarbejdet og vedtaget i september 2015.

Let har det dog ikke været at få afsluttet sagen. Senest behandlede kommunalbestyrelsen sagen i oktober 2016, hvor der skulle tages stilling til at grunden skulle sættes i udbud og til salg som fire enkeltgrunde efter byggemodning og udmatrikulering.

I sagsfremstillingen stod der, at udmatrikuleringen formentlig ville være en langvarig proces, idet sagsbehandlingstid hos Geodatastyrelsen lå på 4-6 måneder. Dertil skrev Hvidovre Kommune, at den rådgiver, der skulle forestå byggemodningen anslog, at byggemodningen ville tage 3-4 måneder.

I skrivende stund er der fortsat ikke påbegyndt byggeri på grunden..

ok

Her kommer der fire parcelhuse,

Her kommer der fire parcelhuse,

menu
menu