FRA udtjente vinduer TIL facade-renovering

FRA udtjente vinduer
TIL facade-renovering

Udskiftningen af vinduerne på Rådhuset udsat til 2018 på grund af skader på facadekonstruktionen

På afstand kan man ikke se det - men når vinduerne på Rådhuset gås efter i sømmene er det tydeligt at de er slidte og utætte.

Da dette års budget blev vedtaget i oktober 2016 år blev der afsat 10 mio. kr. til at udskifte vinduer og isolering af facaderne på Hvidovre Rådhus, fløj B, C, Vinduerne har samme alder som Rådhuset - de er monteret i 1955 og er på grund af den lange levetid ganske naturligt slidte og utætte. Specielt er vinduernes lukkemekanisme udtjente, hvilket betyder, at mange vinduer ikke kan åbnes. Også isoleringen er ringe.

Men da arbejdet med udskiftningen af vinduerne gik i gang blev der også konstateret skader på facadekonstruktionen.

Det krævede et ret så omfattende ekstraarbejde - og naturligvis også en større tillægsbevilling.

Kommunalbestyrelsen blev på sit sidste møde inden sommerferien orienteret om skadernes omfang på Rådhusets facadekonstruktion og godkendte at give et tillæg til anlægsbevilling på 11,3 mio. kr.

Pengene er således "fundet" - men af praktiske årsager gennemføres udskiftningen og renoveringen først i 2018.

ok

n

n

menu
menu