Fremtidens foreningslokaler?

Fremtidens foreningslokaler?

Det er ikke nogen vittighed, men i et af oplæggene til bymidteprojektet “Kulturcenter Risbjerggård” finder man dette billede, med følgende tekst:

MIDLERTIDIGEFORENINGSLOKALER

Kultur og foreningsliv er hoveddrivere i fremtidens bymidte og nøglen til en aktiv bymidte fra dag 1 handler i høj grad om at få etableret liv og ejerskab på området. Det fulde projekt har realistisk og økonomisk set dog nok længere udsigter og udviklingen af en strategi for midlertidig indretning af Foreningsbyen er afgørende.

Med container eller skurvognsopstillinger kan de forskellige foreninger være med til at indtage og indrette Foreningsbyen. De kan opstilles hurtigt, efter behov og kan samles til at passe til de behov der opstår hen af vejen af dem der skal indtage dem”.

Kommentar: Utroligt hvad arkitekterne bruger krudt på...

<CHARENTITY>8</CHARENTITY>

<CHARENTITY>8</CHARENTITY>m-

menu
menu