Frihedens Svømmehal klar til åbning i uge 33

Frihedens Svømmehal klar til åbning i uge 33

Svømmebassinet efterses i lukkeperioden og det har givet anledning til nogle mindre reparationer

Når svømmehallerne i Hvidovre på skift er lukkede i sommerferien bruger Hvidovre Kommune tiden på at efterse og reparere det bassin, der "holder ferie".

Frihedens Svømmehal, der har været lukket for sommeren, er således blevet tømt for vand, så bassinet kan efterses og skader udbedres. Det har blandt andet været nødvendigt, fordi der senest i juni var et mindre udslip af hydraulikolie i bassinets vand. Hydraulikolieudslippet stammede fra et utæt stempel i hæve-sænkebunden.

- For at undgå yderligere udslip af hydraulik olie - og dermed lukning af bassin før tid, blev bunden sænket og fastholdt i sænket position frem til skoleferien, fortæller Hvidovre Kommunes ejendomschef Anne Bodil Pallesen til Hvidovre Avis.

Med den permanent sænkede bund blev lækagen stoppet. Yderligere blev den lille mængde hydraulikolie, der slap ud, vurderedet til ikke at være til fare eller gene for de badende.

- Utætheden er opstået - ikke på grund af mekanikken i hæve-sænkebunden, - men fordi et stempel er blevet utæt. Årsagen er højst sandsynligt, at en sten eller anden lille hård genstand har sat sig og gnavet eller slidt en skævhed i stemplet, fortæller Anne Bodil Pallesen.

Der er således nu i lukkeperioden sat et nyt specialudformet og tilpasset stempel i mekanismen. Hæve-sænkebundens øvrige stempler er desuden blevet efterset og fundet i orden. Yderligere har der i forbindelse med det generelle vedligehold af bassinet været behov for at behandle bunden af selve bassinet med epoxy og skifte ca. 20 kvm2 fliser i bassin og i gangarealer. I omklædningen til svømmehallen udskiftes 8 gulvafløb, som var defekte. Endelig udskiftes 12 brusere i svømmehallens omklædning.

- Det forventes, at arbejderne er afsluttede. Herefter vil det tage en uge at fylde bassinet med vand, idet vandtrykket i bassinet skal stige gradvist af hensyn til fliser og fuger, slutter Anne Bodil Pallesen.

Frihedens Svømmehal forventes at stå klar til brugere igen i mandag i uge 33 - den 14. august.

key

Et problem med et stempel, der bruges til hæve-sænkebundens hydraulik er nu blevet repareret.

Et problem med et stempel, der bruges til hæve-sænkebundens hydraulik er nu blevet repareret.

menu
menu