Frivilligheden blomstrer - faciliteterne halter efter

Frivilligheden blomstrer - faciliteterne halter efter

I Hvidovre kommune gør man en masse ting rigtig godt men der er stadig plads til forbedringer, mener formand for Idrætsrådet Ena Christiansen

IDRÆT: For godt tre uger siden var der et valgmøde om idrætspolitikken for de kommende fire år, hvor en ny kommunalbestyrelse skal sidde ved roret. Det kom der en masse gode ting ud af, som også smitter af på de mange frivillige, der arbejder i de forskellige foreninger og klubber.

- Danmarks Idræst Forbund har gennem årene lavet undersøgelser om, hvordan det går i de forskellige kommuner, fortæller formand for Idrætsrådet Ena Christiansen.

- Den seneste undersøgelse siger helt klart og tydeligt, at foreningerne og klubberne gør det fantastisk. Det er især de frivilliges indsats, der rykker. Vi er rykket helt frem som nummer to i forhold til den undersøgelse, der blev lavet i 2013. Det er et flot hop, som så også betyder, at vi skal arbejde mere omkring frivilligheden i de kommende fire år. De frivillige er alfa og omega for klubberne. Uden de frivillige kan de forskellige foreninger og klubber ikke eksistere...

- Der er kun meget få klubber, der kan aflønne deres ledere, så fremadrettet skal Idrætsrådet og byrådet og forvaltningen indgå i et tæt samarbejde omkring formuleringen af en frivillighedspolitik i Hvidovre. Det var der også positive tilkendegivelser om på vores valgmøde, og det bliver man holdt fast på. Vi husker rigtig godt i Idrætsrådet...

- Som kommune er det gået fremad i forhold til de øvrige kommuner i Danmark. Hvor vi før placerede os i midterfeltet som nummer 56 i forhold til en masse parametre, er Hvidovre i dan seneste undersøgelse nummer 16. Det er et fint op, som vi alle er glade for. Det sker kun, når dialogen, samarbejdet og koordinationen fungerer. Idrætslivet og foreningsarbejdet fungerer, men der er stadig plads til forbedringer...

- Idræt, sundhed og bevægelser et godt udgangspunkt for alle Hvidovres borgere. På mange måder er det fundamentalt for folkesundheden og vi komme meget videre. Målet for fremtiden er, at vi skal blive bedre og have alle årgange med. Det giver livskvalitet for alle pengene og økonomiske besparelser på den lange bane i forhold til folkesundheden. Undersøgelsen fra 2017 viser, at vi er rigtig gode i aldersgruppen 0- 12 år, hvor der er enorm aktivitet. Teenagerne og de voksne frem til 60 år halter efter. Her er der så mange, der benytter sig af fitnesscentre, og de registreres jo ikke i foreningslivet. Til gengæld er der stor aktivitet blandt de ældre over 60 år, der får lavet en masse motion kombineret med en social sidegevinst. Det skal fortsætte, for det gavner alle både på den korte og den lange bane...

Hvidovre kommune har rigtig mange tilbud

- Hvidovre kommune er en meget stærk kommune med en bred vifte af tilbud til borgerne. Især indenfor idrætten kan man stort set dyrke alt. Det man kommunalt yder til foreninger og klubber får man dobbelt tilbage. Vi ved, at mange nye borgere undersøger, hvad der sker i de forskellige kommuner, man påtænker at flytte til. Ser man på Hvidovre, dens placering og de tilbud, man har både indenfor idrætten, men også indenfor de rekreative områder, vinder Hvidovre ofte, når der skal vælges. Det er også godt for økonomien i kommunen med nye resursestærke borgere, der måske også bliver en del af det frivillige arbejde i forenings- og klublivet...

Nedslidte faciliteter

- Vi scorer som kommune ikke højt på vores faciliteter. Mange er meget nedslidte og ikke tidsvarende. Vedligeholdelsen lader meget tilbage at ønske, og det ender ofte med, at blive en meget stor økonomisk udskrivning for kommunen, når man har ladet stå til. Her skal der laves en helhedsplan og en handlingsplan, som er prioriteret. Det skal være slut med lappeløsningerne, der gør alting dyrere. Nogle af omklædningsfaciliteterne er direkte pinlige at byde unge og voksne...

- Så der er meget at tage fat på både for det nye byråd og idrætsrådet. Alle ved, at ting koster penge. Men man skal jo investere for at få noget igen. Med en brugbar stor hal til 2-300 tilskuere, kan vi tiltrække store arrangementer, som vi har set atletikklubben gøre det, efter de fik etableret en ekstra løbebane og renoveret atletikstadion. Vi kan også stadig udbygge havneområdet og gøre det mere attraktivt. Hvidovre har de m2, man har, og de skal udnyttes klogt med hensyntagen til miljøet. Det tætte samarbejde med erhvervslivet skal yderligere udbygges. Vi tror på, at vi stadig kan åbne døre og få etableret et gensidigt samarbejde her...

- Når der skal stemmes den 21. november, så skal man da stemme på den kandidat, som man tror på vil gøre noget for idrætten og sundheden. Partiet er ikke afgørende for os i Idrætsrådet, men det den enkelte politiker står for. Vi som Idrætsråd føler os hørt af byråd og forvaltning og har været en aktiv samarbejdspartner, og det vil vi da gerne fortsat være efter den 21. november. Forenings- og klublivet yder deres, og vi skal styrke deres indsats med flere gode beslutninger for almenvellet...

Det er ubetaleligt, hvad Abdi Hakin Ulad har gjort for atletikklubben og Hvidovre kommune med hans fantastiske præstationer.

Det er ubetaleligt, hvad Abdi Hakin Ulad har gjort for atletikklubben og Hvidovre kommune med hans fantastiske præstationer.

En klub som Hvidovre Volleyball Klub ville profitere af en større hal til større arrangementer.

En klub som Hvidovre Volleyball Klub ville profitere af en større hal til større arrangementer.

menu
menu