Fund af stoffet DMS på vandværket

Fund af stoffet DMS på vandværket

Men det er sikkert at drikke vand fra hanen

Hvidovre Vandværk blev lukket i starten af maj måned da undersøgelser viste, at drikkevandet fra boringer til Hvidovre Vandværk indeholder DMS, der stammer fra sprøjtemidler.

HOFOR fandt DMS i mængder, der ligger lige omkring den grænseværdi, der er tilladt for drikkevand og forbrugerne i Hvidovre er i stedet blevet forsynet med drikkevand fra HOFORs øvrige vandværker.

Miljøstyrelsen vurderer, at indtag af drikkevand indeholdende DMS i de koncentrationer, der er fundet i de aktuelle drikkevandsprøver ikke udgør en sundhedsmæssig risiko.

HOFOR valgte dog at lukke Hvidovre Vandværk midlertidigt, mens vandboringerne bliver tjekket og forureningen stoppet.

Vi får i Hvidovre som nævnt i øjeblikket vand fra andre vandværker, indtil der er fuldt overblik over forureningen og derfor kan alle trygt drikke vandet.

Et "nyt" stof

På sin hjemmeside skriver HOFOR den 5. juni blandt andet:

- Prøver viser, at drikkevandet i Dragør og Hvidovre har et for højt indhold af stoffet DMS, der stammer fra pesticider. Vi har lukket af for det forurenede vand, så alle forbrugere kan være trygge ved at drikke vandet.

På to af vores mindre, lokale vandværker i henholdsvis Dragør og Hvidovre har vi fundet et “nyt” stof med navnet DMS i mængder, der ligger over eller lige omkring kvalitetskravet til drikkevand. På flere af vores øvrige vandværker kan vi også måle DMS i drikkevandet, men i mindre koncentrationer. Drikkevandet her opfylder således myndighedskravene til god drikkevandskvalitet.

Dragør Vandværk og Hvidovre Vandværk blev lukket i starten af maj måned, da vi gjorde fundene, og forbrugerne er i stedet blevet forsynet med drikkevand fra vores øvrige vandværker. I Hvidovre får forbrugerne vand fra to af HOFORs store, regionale vandværker.

Hvad er DMS?

- DMS er en forkortelse for N,N-dimethylsulfamid. Stoffet stammer fra svampebekæmpende midler, der bl.a. har været anvendt ved frugt- og planteavl og i trævareindustrien. Stoffet er ikke tidligere fundet på danske vandværker, og det har ikke hidtil været et af de stoffer, som vandværkerne skal kontrollere for ifølge Miljøstyrelsens krav til kontrol af vandkvaliteten.

Vi bad Styrelsen for Patientsikkerhed om at udarbejde en sundhedsfaglig vurdering af stoffet. Desuden blev Miljøstyrelsen orienteret om vores fund. Miljøstyrelsen har netop orienteret om: at man forventer, at stoffet DMS vil blive omfattet af kontrolkrav fra 1.7.2018.at de vurderer, at indtag af drikkevand indeholdende DMS i de koncentrationer, der er fundet i de aktuelle drikkevandsprøver ikke udgør en sundhedsmæssig risiko.

I Hvidovre arbejder HOFOR fortsat på at finde præcist frem til de boringer, der er forurenede (kildesporing). Så længe dette arbejde pågår, holdes Hvidovre Vandværk lukket.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu