Godt valg til ET KOMPETENT ÆLDreråd

Godt valg til ET KOMPETENT ÆLDreråd

Gennemsnitsalderen faldt med 6 år.

Der var 13 fuldt ud relevante kandidater til valget til Ældrerådet.

Det var vi 3 på over 80 år, der havde været i rådet længst, og derfor valgte ikke at genopstille for at give plads til nye yngre ældre, ret så fortrøstningsfulde ved.

De 7, der i en tæt valgkamp er blevet valgt (se nærmere i Hvidovre Avis) til Ældrerådet, har en rigtig god sammensætning af kompetencer.

De 6 øvrige (suppleanter) - også kompetente - kan dertil deltage aktivt i det lokalråd (sogn), hvor de bor og/eller i gruppen ”Frivillige Ældre”, der bl.a. står for forårsfester og kontorvagter i ”Huset” på Hvidovrevej 253. Der er også nok at se til.

Alderen i gennemsnit falder fra det gamle Ældreråd på 77,3 år til det nye på 70,9 år. Godt. Rådet var blevet ”alders-sårbart”.

Det tegner til et kompetent og godt fungerende nyt Ældreråd med et kyndigt mod- og medspil til de nye politiske udvalg og den dygtige stab af travle medarbejdere, kommunen stiller til rådighed under en yderst kompetent ledelse – under lige nu lidt for barske arbejdsvilkår.

Jeg fortsætter selv som medlem af Avedøre Lokalråd under Ældrerådet, fratræder til Nytår som Ældrerådet's repræsentant i Brugerrådet i Aktivitetscentret og tiltræder som bruger-suppleant til Brugerrådet til 1. januar valgt på generalforsamlingen i oktober. Gerne fortsat med i redaktionen af Ældrerådets blad.

Det har været nogle spændende og lærerige år i et godt samarbejde som medlem af Ældrerådet. De 4 nye medlemmer af Ældrerådet får noget af glæde sig . Det er ikke bare givende - nok også livsforlængende. Man har ikke tid til at blive gammel.

Jeg glæder mig bl.a. til at tage en ekstra tørn med for Aktivitetscenteret. Og i øget grad fortsætte med – hjælpe til med flere positive vinkler om Hvidovre i bl.a. Hvidovre Avis.

Bent Aarrebo Pedersen

Avedørelejren

menu
menu