Grønt flag til Gungehusskolen

Grønt flag til Gungehusskolen

Gungehusskolen har i skoleåret 2016/2017 sat miljøundervisning og bæredygtig udvikling højt på dagsordenen. Eleverne fra forskellige årgange har arbejdet på at nedbringe co2-udledningen, reducere mængden af affald, affaldssortering, vand, energi, bæredygtighed og virksomhedsbesøg.

Eleverne har i den grad været med til at sætte et grønt aftryk på Gungehusskolen, hvorfor Borgmester, Helle Adelborg overrakte det flotte flag til eleverne i fredags. Dagen blev fejret med en flot tale fra borgmesteren og flagrejsning til stor fornøjelse for elever og personale på Gungehusskolen.

Som et led i undervisningsprojektet vil eleverne fremadrettet stadig arbejde med at reducere vand-og energiforbruget, gennemføre affaldskampagner m.m. i lokalsamfundet- i hjemmene, på institutioner virksomheder m.m.

Grønt Flag Skole er et af Friluftsrådets programmer og er støttet fra Nationalt center for undervisning i Natur, Teknik og Sundhed. Programmet er udviklet i samarbejde med Undervisningsministeriet og Miljøministeriet.

menu
menu