Gummestøvletur i Strandøre

Gummestøvletur i Strandøre

Hvordan forhindrer vi i fællesskab oversvømmelser og vandskader i Strandøre, når der igen kommer skybrud eller monsterregn?

Det vil Hvidovre Kommune gerne finde svar på - sammen med grundejere, boligselskabet, haveforeningen og alle interesserede. Derfor starter man med en uformel gummistøvletur rundt i området lørdag den 20. maj kl. 11.00-13.30 på Papegøjestien ved Kærstykkevej 27-29. Her vil der være lagt poster ud fem steder, hvor regnvand kan give problemer. Dem bliver der fortalt om, og man taler om mulige fælles løsninger.

Tag børnene med

Der vil være snacks og drikkevarer til alle og aktiviteter for børnene ved de fem poster.

- Så tag hele din familie med på gummestøvletur i ditm lokalområde, lyder opfordringen fra Hvidovre Kommune.

Efter turen kan du melde dig til en skybrudsgruppe, der skal arbejde med forslag til at sikre Strandøre mod oversvømmelser.

Tilmelding skal ske til facebookgruppen Strandøres skybrudsgruppe.

menu
menu