Han vil knække Hvidovrevej

Han vil knække
Hvidovrevej

Erling Groth har vist alternative veje i Hvidovre hele sit liv. Nu vil han i byrådet for Alternativet, og han begynder med bymidten

Den kendte Hvidovreborger Erling Groth stiller op for det nye parti Alternativet til kommunevalget. Men byplanlæggeren fra RUC har en lang forhistorie som indfødt Hvidovreborger og som idémand og medophavsmand til den omdannelse af bymidten som byrådet nu har besluttet at gennemføre.

- Det handler om at skabe et bedre bymiljø for mennesker. Der skal mere liv i gaden og på pladserne, sådan som man kunne opleve det i sidste weekend i bymidten. Mere af det. Det er egentlig ganske enkelt: Der hvor solen er vil vi også være. I bymidten er solsiden af Hvidovrevej jo på østsiden, foran Risbjerggård. Derfor bør Hvidovrevej rykkes i en bue over mod rådhuset og give plads for udeservering og ophold foran den nyrenoverede gård, foreslår Erling Groth.

Knæk Hvidovrevej

Biltrafikken er altdominerende på vores alt for lange hovedgade. Hvordan kan man skabe hyggelige byrum og pladser i sådan et forstadslandskab?

- Vi må starte med at dæmpe biltrafikken. Det sker mest effektivt ved at give trafikåren et knæk hen over den nye rådhusplads, som Borgergruppen Ideforum har navngivet Kulturtorvet. Den nye belægning skal være trafikdæmpende lige som i Valby Langgade ved Tingstedet. Og så skal pladsen kunne underdeles i mere intime og hyggelige mindre byrum med aktiviteter og servering.

- Til gengæld støtter jeg ikke det nuværende byråds planer om at bygge boliger foran vor lokale arkitekt Helge Schønnemanns fine 50’er modernistiske rådhus. Rådhuset skal - ligesom Medborgerhuset, Sundhedshuset og Risbjerggård – holdes ved lige og kunne fortælle kommende generationer historien om Hvidovres dramatiske udvikling fra bondeland til moderne forstad, slutter byrådskandidaten som gerne vil være med der hvor beslutningerne tages.

<CHARENTITY>8</CHARENTITY>mads-

menu
menu