HANDICAPPOLITIKKEN UNDER LUP

HANDICAPPOLITIKKEN UNDER LUP

Danske Handicaporganisationer sætter den lokale handicappolitik under lup på mandag den 18. september kl. 18.30 i Frihedens Idrætscenter

Danske Handicaporganisationer i Hvidovre glæder sig til borgermødet og håber på et stort fremmøde.

DH-afdelingens kerneopgave er politisk interessevaretagelse på handicapområdet, og det er derfor vigtigt for os at være tæt på borgerne og deres hverdag i kommunen.

Den eksisterende handicappolitik fra 2012 rummer mange gode intentioner og hensigtserklæringer - men der mangler at blive sat ord på, hvordan den opleves og efterleves i hverdagen. “Målsætningerne i handicappolitikken vil blive taget med i det politiske arbejde og forvaltningen vil med konkrete tiltag og handleplaner sørge for at målsætninger fra handicappolitikken bliver en del af kommunens arbejde”.

“Handicappolitikken skal hele tiden være tilpasset det aktuelle handicapbegreb, der ændrer sig i takt med udviklingen i samfundet”.

På borgermødet vil der blive sat fokus på de forskellige indsatsområder i Handicappolitikken - hvordan går det med:

TILGÆNGELIGHED (f.eks. fysisk og kommunikativ tilgængelighed)

INFORMATION/KOMMUNIKATION (f.eks. digitale løsninger)

UDDANNELSE OG LÆRING (f.eks. inklusion og specialundervisning)

BESKÆFTIGELSE (f.eks. på almindelige og særlige vilkår)

KULTUR OG FRITID (f.eks. inklusion i eksisterende tilbud)

REHABILITERING (f.eks. lighed i sundhed/genoptræning og hjælpemidler)

BOLIG (f.eks. handicapegnede boliger og botilbud/bofællesskaber)

RETSSIKKERHED (f.eks. ansvarlig kommunal sagsbehandling)

DH-Hvidovre vil være til stede ved alle bordene og deltage i dialogen. Vi ser frem til at blive klogere på, hvordan det opleves i dagligdagen - om der noget der kan gøres anderledes - hvordan vi fremadrettet kan sikre en løbende opfølgning og dialog. Der vil blive mulighed for at stille spørgsmål til et panel bestående af formand og næstformand for handicaprådet, politikere og kommunens borgerrådgiver

Formålet med borgermødet er, at få evalueret og revideret handicappolitikken. Dette arbejde kommer til at foregå i Handicaprådets regi.

Ses vi den 18. september - vi kommer!

DH-Hvidovre.

menu
menu