HANDICAPTOILETTET BLIVER UDSKIFTET!

HANDICAPTOILETTET
BLIVER UDSKIFTET!

Centerchef ANNE PALLESEN med positivt svar om Sundhedscenterets handicaptoilet:

I Hvidovre Avis den 1. maj viser og fortæller en borger, Lisbeth Andersen, at hun ikke kan benytte handicaptoilettet i det nye Sundhedscenter. Det er selvfølgelig beklageligt og en fejl.

Vi er glade for, at Lisbeth Andersen har gjort os opmærksomme på, at ikke alle borgere med handicap kan benytte det nye handicaptoilet, som det ellers var meningen. Der er foretaget en opfølgende mangelgennemgang og fejl vil blive rettet, så handicaptoilettet bliver tilgængeligt også for Lisbeth Andersen og andre brugere af el-scooter/el-kørestol. Dørene til handicaptoiletterne bliver udskiftet, så det er muligt at få adgang til og benytte toilettet også med el-scooter.

Herefter lever handicaptoiletterne i Sundhedscenteret op til BR15 (Bygningsreglementet for 2015).

Vi takker for input og håber, at Lisbeth Andersen ligesom alle andre brugere vil få glæde af det nye Sundhedscenter.

Anne Pallesen

Centerchef for Trafik og Ejendomme

Hvidovre Kommune

menu
menu