Har transport-ministeren mon en løsning?

Har transport-ministeren mon en løsning?

Mikkel Dencker stiller spørgsmål til ministeren i Folketinget i morgen

Viceborgmester Mikkel Dencker har bedt transportminister Ole Birch Olesen (LA) om at møde op i Folketinget i spørgetiden i morgen, onsdag den 13. december.

- Jeg har bedt ham møde op for at jeg kan diskutere den trafikale situation på Avedøre Holme med ham, fortæller Mikkel Dencker.

- Det er jo velkendt, at der især i eftermiddagsmyldretiden er store problemer med afvikling af trafikken ud fra Avedøre Holme. Især tilkørselsanlægget til Amagermotorvejen fra Avedøre Havnevej, med de tilhørende trafiklys, er en flaskehals, som skaber store køer ned ad Stamholmen og giver lang ventetid.

Jeg tror, at den rigtigste løsning er at etablere et ekstra tilkørselsanlæg direkte fra Avedøre Holme ud på Amagermotorvejen, så bilisterne på den måde kan komme lettest muligt væk fra Avedøre Holme.

Løsningen er ikke ukompliceret og heller ikke billig. Derfor har jeg bedt ministeren om at møde op i Folketinget, så jeg kan høre hvad regeringens holdning er til denne løsning eller om ministeriet eventuelt har andre bud på en løsning.

Spørgsmålet som Dencker stiller i morgen, lyder således:

Hvad er ministerens holdning til at løse de store problemer med kødannelser ved de to udkørsler fra erhvervsområdet Avedøre Holme, ved at anlægge et nyt tilslutningsanlæg fra Avedøre Holme til Amagermotorvejen, som supplement til de eksisterende tilslutningsanlæg?

oas

menu
menu