Held og lykke til det nye Byråd

Held og lykke til det nye Byråd

Og god vind med at indfri det fælles valgkampløfte med at komme på forkant med en fremtidsrettet klog boligpolitik.

F.eks. med baggrund i en velforberedt 2-dages boligkonference senest i 1. halvår af det nye år.

Bent Aarrebo Pedersen

Avedørelejren

menu
menu