HER kommer der nye køkkener og badeværelser

HER kommer der nye køkkener og badeværelser

Et foto af en ”forkert” afdeling i Egevolden skabte i sidste uge forvirring

I sidste uges avis kunne man på side 9 læse, at Lejerbo Hvidovre på vegne af afdeling Egevolden har ansøgt kommunen om godkendelse af låneoptagelse og deraf følgende huslejestigning til iværksættelse af individuelle moderniseringer af køkkener og badeværelser.

Afdeling Egevolden er opført i 1966 og består af 282 lejligheder. Beboerne har på afdelingsmøder i februar godkendt den ene af fem fremlagte typer af moderniseringer. Efterfølgende har organisationsbestyrelsen godkendt projektet.

Imidlertid har et foto af en ”forkert” afdeling som illustration til sidste uges artikel desværre skabt forvirring.

De nye køkkener og badeværelser bliver etableret i Lejerbo afd. 49. Egevolden I.

Redaktionen beklager forvirringen.

oas

menu
menu