HØJERE VARMEUDGIFT PÅ GRUND AF NYT VENTILATIONSANLÆG

HØJERE VARMEUDGIFT
PÅ GRUND AF NYT
VENTILATIONSANLÆG

Intet svar til berørte beboere i Friheden, skriver DANIEL EGHOLM:

Undertegnede har overfor boligselskabet og Hvidovre Kommune gjort skriftlig indsigelse over varmetab i i lejemål, i forbindelse med opsætning og drift af ventilations anlæg i Boligselskabet Frihedens almene boligbyggeri.

Der er ikke forud for installationen af ventilationsanlæg blevet beboerne oplyst af K.A.B // hverken skrifligt eller mundtligt på afdelingsmøder, at beboerne kunne forvente højere varmeudgifter som direkte følger af afkølingen af boligerne i forbindelse med brugen af benævnte ventilations anlæg.

Jeg har derfor ansøgt om en uvildig gennemgang af ventilations anlæg, for at kunne fastslå det konkrete varmetab, med dertilhørende reduktion i varmeregning påregnet fra installations/ibrugtagnings dato hos beboere af ventilations anlæg.

Det opfordres til at der bliver udarbejdet udmåling og gennemgang af det specifikke varmetab i boligen i vinterhalvåret, da varmetab her er på sit højeste.

Til information: Spørgsmålet om kulden og afkølingen af lejlighederne er stillet til afdelingsbestyrelsen på seneste afdelingsmøde i marts - dog uden besvarelse fra denne. Trods efterfølgende adskillige rykkere på mail til bestyrelse, formand for organisations bestyrelsen, samt K.A.B for svar herom, er der d.d stadig intet svar til beboerne.

Mvh.

Daniel Egholm

Hvidovrevej 508, 2.tv

menu
menu