Hvem er han - Hvidovres kommende borgmester?

Hvem er han - Hvidovres kommende borgmester?

Anders Wolf Andresen - en 37 årig, med stor politisk erfaring og god uddannelse

Der har været arbejdet meget bag kulisserne efter kommunalvalget i Hvidovre, hvor alt tyder på et magtskifte på Hvidovre Rådhus ved konstitueringen næste onsdag den 1. december.

Socialdemokraterne, med borgmester Helle Adelborg i spidsen, har selvfølgelig forsøgt at finde udveje og nye samarbejdspartnere, i håb om at forhindre at næsten 100 års sogneråds- og borgmesterstyre, nu overgår til andre.

"Faste i kødet"

Her lader det imidlertid til at de nye koalitionspartnere SF, Konservative, Hvidovrelisten, Venstre og Enhedslisten er "helt faste i kødet". De har fundet hinanden i ønsket om et nyt Hvidovre, og står samlet om at anbefale den 37 årige SF-gruppeformand Anders Wolf Andresen som ny borgmester og leder af kommunalbestyrelsen.

Og hvem er så Anders Wolf Andresen, der sandsynligvis kan sætte sig i borgmesterstolen efter konstitueringen næste onsdag?

Han er oprindelig sønderjyde fra Haderslev, hvor han allerede som 18 årig var opstillet til kommunalvalg. Som studerende flyttede han til Hvidovre for 15 år siden, hvor han boede i Rebæk Søpark Kollegiet, mens han læste statskundskab på Københavns Universitet, og blev uddannet cand.scient.pol. Han blev senere gift med Sabine, og de købte hus på Giesegårdvej i Hvidovre.

Bred erfaring

Trods sin unge alder må man tilskrive Anders Wolf Andresen en bred erfaring omkring uddannelse og politik. Allerede i studietiden var han i tre år kampagnemedhjælper for SF på Christiansborg, med tæt kontakt til folketingsgruppen. I en årrække har han derefter været teamleder for skole og udvikling i Kalundborg kommune, og de senere år som kontorleder af fagforeningen BUPL Nordsjælland.

Anders Wolf Andresen blev første gang indvalgt i Hvidovre Kommunalbestyrelse i 2010, og senere i 2018, hvor han fik sæde i Økonomiudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget.

- Hvordan vil du gennemføre en ny politik for Hvidovre med repræsentanter for fem partier?

- Vore forhandlinger omkring en fælles konstituering har faktisk vist at vi ikke ligger milevidt fra hinanden hvad angår mærkesager for et nyt Hvidovre, understreger Anders Wolf Andresen. - Vi vil alle arbejde for at gøre Hvidovre til en mere grøn og social velfærdskommune, der tager sig godt af både børn, ældre, socialt udsatte og ikke mindst miljøet.

- Den vigtigste del og inspiration for mit arbejde, vil være at komme i kontakt og dialog med borgerne, hvor jeg i valgkampen eksempelvis har mødt borgere, der har fortalt troværdige historier om, hvordan de ikke får den hjælp, der er brug for. Det vil vi lave om på, gerne med faste teams i ældreplejen med SOSU´er, der kender borgerne og kan sikre den rette hjælp uden at skulle kæmpe med systemet.

- Vi er også enige om en langsigtet plan for folkeskolen, der kan give mere tid til den enkelte elev, og et max-elevtal på 24 børn i klasserne. Endelig ligger det fast, at vi ikke vil gå på akkord og fremme alle de byggeplaner, der tidligere har været luftet af socialdemokraterne. Vi vil bevare de grønne åndehuller i Hvidovre, slutter den - måske - kommende borgmester.

mads-

menu
menu