Hver femte beboer har en anden etnisk baggrund end dansk

Hver femte beboer har en
anden etnisk baggrund end dansk

Men udviklingen er positiv og der er næsten bremset op i stigningen i de offentlige ydelser og der er ventelister til ledige boliger

Det er nu otte år siden, at Avedøre Stationsby var en del af regeringens liste over udsatte boligområder.

Ikke siden 2009 har Stationsbyen haft stemplet som et såkaldt ghettoområde at bære rundt på.

Siden 1996 har Hvidovre Kommune udarbejdet et øjebliksbillede for Avedøre Stationsby for at få nogle indikatorer for den boligsociale udvikling i området. Kommunen overtog i 1997 den fulde boliganvisningsret i Avedøre Stationsby og øjebliksbilledet udarbejdes blandt andet med henblik på at dokumentere effekten af den balancerede boliganvisning.

Flere på folkepension

Avedøre Stationsby består af tre afdelinger opført i årene fra 1974 til 1979 med tilsammen 2.496 boliger - fordelt med 2.324 familieboliger, 161 ungdomsboliger og 11 ældreboliger.

Der var i maj i år 5.434 beboere i Avedøre Stationsby, fordelt på 4.117 voksne og 1.318 mindreårige.

Andelen af beboere med anden etnisk baggrund end dansk er 19,8 procent.

Antallet har ikke ændret sig væsentligt de seneste år - i 2013 var der 19,7 procent, mens der i 2015 var 19,5 procent med anden etnisk baggrund end dansk.

Der er også udarbejdet en opgørelse over udgifterne til offentlige ydelser - boligstøtte, dagpenge, kontanthjælp, førtids- og folkepension.

Denne opgørelse viser en udvikling fra 2009, hvor udgifterne var på 163 mio. kr.

Udgifterne steg i 2011 til 188 mio. kr. mens udgifterne i 2013 og 2015 var på henholdsvis 197 mio. kr. og 198 mio. kr.

Her i 2017 hedder tallet 199 mio. kr. og der er således i øjeblikket næsten bremset op for stigningen i de offentlige ydelser - den lille stigning fra 2015 til 2017 skyldes især udgiften til folkepension.

Balanceret anvisning

Hvidovre Kommune har som nævnt siden 1996 haft en samarbejdsaftale med Avedøre Boligselskab om 100 procent kommunal anvisning til ledige boliger i Avedøre Stationsby.

Den ”balancerede anvisning” praktiseres således, at samtlige boligansøgere bliver vurderet ud fra en række på forhånd fastsatte kriterier. Formålet er at videreføre den udvikling, som blev igangsat ved kvarterløftprojektet i 1988 for at styrke beboersammensætningen og modvirke ghettodannelse.

Konsekvenser af den balancerede boliganvisning, hvor ansøgere skal opfylde kriterier for at kunne få anvist en bolig er, at der i perioder har været ledige boliger til udlejning. Det har særligt været boliger på fire og fem rum, som har været svære at leje ud på grund af huslejens størrelse.

Der har ikke været væsentlig tomgang de seneste fire år og lige nu er der venteliste på op til seks måneder til alle boligtyper.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu