Hver fjerde vælger er ny

Hver fjerde vælger er ny

Over 10.000 vælgere har i morgen for første gang mulighed for at stemme til et kommunalvalg i Hvidovre

Tæt på 25 procent af de Hvidovreborgere, der kan stemme til kommunalvalget er nye vælgere.

Det viser tal fra en analyse udarbejdet af Momentum, KL’s nyhedsbrev.

Analysen bygger på tal fra Danmarks Statistik og der er tale om en landsdækkende analyse.

Men hvordan ser tallene ud for Hvidovre?

KL har velvilligt stillet en lille del af talmaterialet bag statistikken - nemlig tallene for Hvidovre - til rådighed for redaktionen.

Mange nye unge vælgere

Tallene viser som nævnt, at politikerne her i Hvidovre i morgen når valgstederne åbner, står over for en forsamling af vælgere, hvoraf hver fjerde ikke havde mulighed for at stemme i Hvidovre ved kommunalvalget for fire år siden.

Antallet af nye vælgere blev i juni i år opgjort til 10.113.

Tallet har naturligvis ændret sig siden juni. Men her i november, fem måneder senere - kan politikerne i runde tal regne med lidt over 10.000 nye vælgere.

Syv ud af ti af de nye vælgere - helt præcist 68,9 procent - er flyttet til Hvidovre fra en anden kommune.

25 procent af de nye vælgere, svarende til omkring 2.500 unge mennesker, er førstegangsvælgere, fordi de er fyldt 18 år siden valget i 2013.

En del af disse helt unge vælgere tæller også i statistikken som tilflyttere.

Resten af de 10.000 nye vælgere består af indvandrere fra EU-lande, Norge eller Island og indvandrere fra andre lande, der har boet i Danmark i mindst tre år.

Gennemsnitsalderen for de 10.000 nye vælgere er lige omkring 32 år.

Tilflytterne

Der er ofte politisk fokus på at sikre sig stemmer fra de nye førstegangsvælgere, som er fyldt 18 år siden der sidst var valg.

Men de mange andre nye vælgere - tilflytterne - er naturligvis, set fra kandidaternes synspunkt, mindst lige så interessante fordi tilflyttere til Hvidovre Kommune ikke kan stemme på den samme kandidat som ved valget i 2013.

- Tilflytterne er især interessante, fordi de ikke kan stemme på den kandidat, som de stemte på ved det seneste valg, pointerer Ulrik Kjær, professor på Institut for Statskundskab på Syddansk Universitet.

De ældre vælgere

I den modsatte ende af Hvidovres vælgersegment er gruppen af ældre borgere.

Ved årets begyndelse var 22 procent af Hvidovres borgere fyldt 60 år. Antallet af borgere på 60 år og derover var den 1. januar på 11.903 personer. Langt de fleste af disse, nemlig 9.039 borgere var ældre end 65 år.

Andelen af nye ældre vælgere over 60 år - altså tilflyttere - er ifølge redaktionens oplysninger på godt fire procent, svarende til omkring 450 nye vælgere.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu