Hvidovre bør være på forkant

Hvidovre bør være på forkant

- med, at flere ældre fortsætter arbejdslivet både privat og i det offentlige

Antallet af ældre, som bliver på arbejdsmarkedet efter pensionsalderen, er næsten fordoblet siden 2010 (61.000 flere 65-69-årige), men endnu flere, også over 70 år, vil gerne arbejde videre.

Det var meldingen på en forside- og 3-sider’s artikel i Politiken 25.11. med bl.a. et eksempel på en nyansat 68-årig, der oppe i årene fik lyst til et nyt job. Og fik det.

Lysten til fortsættelse på seniortilpassede jobs er støt stigende, nødvendig og guld værd for Danmark.

Der bliver mangel på og rift om arbejdskraften de kommende år på hele arbejdsmarkedet, hvor kommunerne risikerer at komme til kort med mangel på kvalificeret arbejdskraft.

Flere virksomheder må sige nej til ordrer grundet mangel på kvalificeret arbejdskraft, er der meldinger om allerede nu.

Danmarks knap 1/2 million kommunalt ansatte (forholdsvis flest kvinder) er gennemsnitlig ældre end på det private arbejdsmarked. Det bør ikke komme bag på kommunerne. Slet ikke i Hvidovre.

For ikke at komme i klemme med mangel på kvalificeret arbejdskraft især på ældreområdet, bør Hvidovre Kommune være på forkant med en fleksibel arbejdsmarkedspolitik for de mange mulige seniormedarbejdere, der gerne vil og bør blive længst muligt i arbejde.

Støttet af en seniorrettet fremsynet boligpolitik – især også gavnlig for det øvrige arbejdsmarked.

En seniorfremsynet både bolig- og arbejdsmarkedspolitik bør være en af hovedopgaverne for det nye byråd at stå sammen om - komme på forkant med. Lønsomt for både borgere, kommune og erhvervsliv.

Det kan let blive for sent. Det bliver svært nok at tiltrække og holde på kvalificerede medarbejdere til kommunale opgaver.

Bent Aarrebo Pedersen

Avedørelejren

menu
menu