Hvidovre Fighters mangler penge

Hvidovre Fighters mangler penge

Den professionelle ishockeyafdeling har akut behov for yderligere finansiering og har netop anmodet kommunen om et forskud på en halv million kroner på næste års sponsorat

Mandag i sidste uge - den 29. januar - sendte bestyrelsen i Hvidovre Ishockey Fighters et brev til borgmester Helle Adleborg.

Brevet, der på bestyrelsens vegne er underskrevet af Claus Rasmussen, beskriver på over tre A4-sider omhyggeligt den proces og de mange vanskeligheder, som Hvidovre Fighters har været igennem siden de i juni sidste år blev optaget i Metalligaen - Superisligaen.

Den 9. juni blev en sponsoraftale med Hvidovre Kommune underskrevet. Indholdet i denne sponsoraftale betyder, at kommunen frem til juni 2019 udbetaler et årligt kontant sponsorbeløb på 1.200.000 kr.

Brevet til borgmesteren slutter med en anmodning om, at Hvidovre Kommune udbetaler et forskud på det kommunale sponsorat. Der ønskes udbetalt 500.000 kr. af det årlige kontante sponsorbeløb på 1.200.000 kr.

Økonomiske udfordringer

Kultur- og Fritidsudvalget skal i dag - tirsdag den 6. februar - drøfte anmodningen fra Hvidovre Fighters.

Hvidovre Fighters skriver, at optagelsen i Metalligaen har været en positiv sportslig oplevelse for klubben.

Men deltagelsen i landets bedste ishockeyrække har også budt på en lang række økonomiske udfordringer med den konsekvens, at klubben har overskredet det forventede budget. Og de forventede indtægter er desværre udeblevet.

- Dette skyldes for det første, at klubben blev meget sent optaget i ligaen grundet en forsinket godkendelse. På dette tidspunkt i sæsonperioden ikke var muligt at indgå kontrakter med det nødvendige antal potentielle sponsorer.

Yderligere har klubben oplevet højere etablerings- og driftsudgifter end forventet, hvilket blandt andet skyldes ligamæssige krav til klubbens tekniske faciliteter. Hertil besluttede ligaen at øge sæsonens kampantal fra 40 til 50, hvilket har skabt flere logistiske udgifter til klubbens udekampe.

Endelig har der været behov for en række personalemæssige omprioriteringer og øgede udgifter til både trænere og spillere.

Ingen garanti

Hvidovre Fighters forventer, at problemerne vil blive løst i den kommende sæson.

Dette skyldes dels, at klubben har bedre tid til at tegne det nødvendige antal nye sponsorater, samt en ændret ligastruktur med færre kampe, hvilket vil betyde lavere omkostninger til især udekampe.

I den sagsfremstilling som ligger på Kultur- og Fritidsudvalgets bord når de kl. 17 - efter avisens deadline - mødes på Forstadsmuseet, bemærker administrationen, at Hvidovre Fighters anmoder om en forskudsudbetaling af sponsorbeløbet vedrørende sæson 2018/2019 på trods af, at klubben i skrivende stund endnu ikke formelt har opnået licens til Metalligaen for den pågældende sæson.

Det bemærkes desuden, at der ved en delt forskudsudbetaling af sponsorbeløbet ikke kan stilles nogen garanti for den forventede udbedring af klubbens finansielle situation.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu