Hvidovre skal med på vognen - nu!

Hvidovre skal med på vognen - nu!

- Kommunens forskellige kommunalbestyrelser har i årtier forpasset deltagelse i den generelle samfundsudvikling, mener René Bathum Pedersen (D)

Redaktionen har stillet fire spørgsmål til politikerne:

1) Hvordan kommer fremtidens Hvidovre til at se ud. Er der plads til flere Hvidovreborgere og er det et mål i sig selv, at der i kommunen bliver plads til flere borgere?

2) Hvad er din og dit partis opfattelse af begrebet en delvis bevaring” af Risbjerggård. Skal Gården bevares for enhver pris - uanset omkostningerne i forbindelse med en renovering?

3) Mener du og dit parti at der bør åbnes op for yderligere liv og servering på Hvidovre Torv? Bør kommunen ikke hjælpe med at bane vej for privat initiativ på Hvidovre Torv?

4) Hvad tænker du bliver efterårets store og vigtigste valgtema?

Her er svarene fra René Bathum Pedersen, Nye Borgerlige:

1) - Det fremtidige Hvidovre vi ser, er et Hvidovre der, meget hurtigt, tager hul på den byudvikling og fornyelse som er blevet forsømt i årtier.

I vore øjne, har kommunalbestyrelser gennem årene fuldstændig forpasset en deltagelse i den generelle samfundsudvikling, som store dele af omverden har gennemgået. Dette medfører at vi i dag står med en stor grad af forældet boligmasse, et trængt handelsliv og stort set kun utidssvarende kulturelle faciliteter, som gør det nærmest umuligt at tilbyde kultur på øverste hylde.

For dele af områderne er chancerne måske allerede forpasset, idet omverden kan have “mættet” behovet, mens der for andre områder måske gør sig gældende, at det er nu rettidig omhu skal vises, for at komme med på vognen.

Den demografiske udvikling tilsiger, at der til hovedstadsområdet vil komme en befolkningstilgang over de næste 10 år på ikke mindre en 200.000. Det er vores opfattelse, at Hvidovre ikke bare har en mulighed, men også en “pligt” til at tage del i den befolkningstilgang.

Det kan formentlig gøres på mange måder, men vi har også et par bud på, hvor og hvordan, den proces kan igangsættes.

Politisk ansvarlighed

2) - Vedrørende Bymidten og ikke mindst Risbjerggård er vi store tilhængere af et samlet bymidteprojekt.

Vi har dog ikke de bedste følelser for at gøre området til et delvist boligområde da vi finder, at det vil begrænse mulighederne for at gøre området til et samlingspunkt for alle såvel fra nord som fra syd. Vores bud er, at området skal være funderet på et kulturelt samlingspunkt, vel og mærke af en anseenlig størrelse og med en stor grad af fleksibilitet. Om dette kultursted, så nødvendigvis skal ligge på Risbjerggård, er vi ikke så sikre på.

I vores optik kunne et godt alternativ være at inddrage hovedbiblioteket i den proces. Dette ville give en samlingsgrad med den eksisterende medborgersal. Vi betragter ikke en bevaring af Risbjerggård som en hellig ko. I vores øjne er der ikke så voldsomt meget, der er bevaringsværdig for andet end det emotionelle synspunkt. Men kan forhuset eventuelt indbygges i en fremtidig bygning på grunden, så ser vi det som en fin måde at bygge bro fra fortiden til fremtiden, men alt afhænger af økonomien og udnyttelse af de generelle muligheder for grunden.

3) - Vi er ikke tilhængere af en “permanent” benyttelse af Hvidovre Torv som serveringssted. Vi ser i meget højere grad torvet benyttet til lejlighedsvise tiltag - det kunne være markeder i weekenden, med bod/vognsalg af spændende varer eksempelvis frugt, grønt, økologi og meget andet. I det lys ser vi kun en permanent "besættelse" af torvet, som en stor begrænsning af de reelle muligheder der er for torvet.

Vi så helst torvet helt renset for bygninger og så, i stedet, udvikling af muligheden for at lave servering i de omkringliggende bygninger.

4) For os, bliver efterårets helt store tema politisk ansvarlighed. Det være sig i alle tænkelige afskygninger. Tidligere tiders mangel på politisk ansvarlighed har, i mine øjne, sat Hvidovre tilbage i udvikling i forhold til andre omegnskommuner. Fremadrettet er det altafgørende, at der etableres en bredt funderet ansvarlighed som kan bringe byen fremad. Læg dertil en anden form for ansvarlighed, en ansvarlighed for den daglige drift af kommunen. Den seneste valgperiode har budt på grelle eksempler på forvaltninger, der måske ikke helt agerer som de burde på den politiske ledelse. Det har været særdeles omkostningsfuldt for kommunen og dermed for os alle, for det er nu engang vores fælles “husholdningspung”, der har betalt.

kv18/ok

menu
menu