Hvidovrefamilie føler sig kørt ned af kommunen

Hvidovrefamilie føler sig kørt ned af kommunen

Borger med handicap har fået reduceret hjælp på baggrund af en times møde - familien står uforstående overfor beslutningen, der blev afgjort efter fire spørgsmål

Et helt år af en Hvidovre-families liv er vendt på hovedet og ødelagt af Hvidovre Kommune og en sagsbehandler, som familien har været i kontakt med.

Sådan beskriver familien selv situationen efter hjælpen til deres handicappede, voksne søn er barberet ned fra lidt til endnu mindre. Familien har - heldigvis, siger de selv - fået støtte af en frivillig organisation - Dansk Handicap Fælles Rådgivning - og herfra bakker man familiens udlægning af sagen op.

- Hvidovre Kommune er kun ude på at spare, og de har optrådt ulovligt, siger Egon Hjelm fra Dansk Handicap Fælles Rådgivning.

Sagen drejer sig om en voksen borger med handicap, som i mere end 30 år er blevet passet i hjemmet af hans forældre. Pasningen af sønnen er, i følge Egon Hjelm og forældrene, en døgnopgave, men alligevel har familien frem til sommeren 2017 kun fået tildelt 37 timer til at passe sønnen i. Efter seneste besøg af den sagsbehandler, som Hvidovre Kommune har sat på sagen, blev tiden imidlertid skåret ned til 31,5 timer om ugen. Den udmåling blev gjort på baggrund af et besøg på en enkelt time, hvor sagsbehandleren kun kort hilste på familiens søn og derefter udspurgte familien om, hvor lang tid de skønnede de forskellige opgaver tog dem at udføre. Det til trods for, at kommunen allerede havde et skema fra 2012, der opgjorde, hvor lang tid de enkelte opgaver tog.

- Vi blev spurgt om ting, som dels er umulige at give et klart svar på, dels vidnede om, at de ikke havde sat sig spor ind i, hvad vores søn kan. De spurgte f.eks. om vores søn selv kan gå ud og hente mad. Han har ikke kunnet gå i 30 år, så vi var målløse, fortæller faderen til Hvidovre Avis.

Familien ønsker ikke at fremtræde med navn, men Hvidovre Avis kender deres navn.

Resultatet af mødet med kommunen blev, at familien blev sat fra 37 timer ned til 20 timer om ugen til at passe deres søn. Den beslutning blev dog, efter flere skriverier fra familiens side, sat op til 31,5 timer om ugen. Men heller ikke de 31,5 timer, mener familien overhovedet dækker det behov, som deres søn har for hjælp fra forældrene.

- Vi passer ham 24/7. Der har i alle de år ikke været en eneste dag, hvor vi har været væk fra ham mere end nogle få timer af gangen. Ikke en eneste ferie har vi holdt, uden at vi samtidig passede vores søn, siger faderen.

Fejl på fejl

Også Egon Hjelm, som nu modtager al korrespondance mellem Hvidovre Kommune og familien mener, at Hvidovre Kommune har lavet en række fejl i sagsbehandlingen.

- Det er lige som om, at Hvidovre Kommune slet ikke forholder sig til borgerens sygdom og handicap. Han har en underudviklet lillehjerne, han har social angst for fremmede mennesker, han har mareridt om natten, før han skal møde fremmede mennesker, han går i panik, hvis de er i samme rum som ham, fortæller Egon Hjelm, der var til stede, da Hvidovre Kommune i sommeren 2017 under mødet i hjemmet efter en time åbenbart vidste tilstrækkeligt til at vurdere, hvor meget tid forældrene fremadrettet kunne bevilges til at hjælpe sønnen.

Men måden, som borgeren blev vurderet på af Hvidovre Kommune er, i følge Egon Hjelm, blevet gjort med flere fejl og mangler.

- Når man skal vurdere hans sag, bruger man hans sag fra 2012, fordi der ikke har været opfølgning af hans hjælpebehov siden 2012. Selv om kommunen skal gøre det hvert år. Hans hjælpe-behov er jo blevet væsentlig forværret inden for de sidste 5 år, siger Egon Hjelm.

Ødelagt vores liv

I den handicappede borgers familie er forundringen nået til et niveau, hvor man betegner det som, at sagsbehandleren har haft massiv negativ indflydelse på deres liv.

- Hun har ødelagt vores liv. Vi har bedt om at få en anden sagsbehandler, fordi kemien simpelthen er for dårlig, siger faderen til den handicappede borger og tilføjer.

- Vi passer vores søn 24/7, og har lavet et skema, hvor vi kan dokumentere alt, men de tror ikke på os, og sagsbehandleren ringer efter en uge og meddeler os afgørelsen. Vi har passet vores søn i over 30 år, men er blevet behandlet som om, at vi er ude på at bruge kommunens penge. Vi har haft et helvedes år. Vi er kørt ned, siger faderen.

Søgt om BPA-ordning

Familien har endvidere søgt om, at deres søn kan få en BPA-ordning, så de langsomt kan vænne ham til, at der også er andre end forældrene, der kan hjælpe og passe ham. Men det har de fået afslag på, fordi kommunen, i følge Egon Hjelm, ikke mener, at borgeren kan fungere som arbejdsleder. Det mener Egon Hjelm imidlertid er endnu en fejl fra Hvidovre Kommunes side. Også borgerens far mener, at kommunen i den del af sagsbehandlingen begår fejl.

- Da kommunens to repræsentanter kommer herhjem for at vurdere sagen, ville de kun vide, om vores søn selv kunne ansætte en hjælper. Der viser det sig, at kommunen behandler vores ansøgning efter en forkert paragraf, hvor vores søn selv skal stå for ansættelsen af en hjælper. Men vi har bedt om en BPA-ordning, hvor jeg eller et firma kan stå for den del, fortæller faderen til Hvidovre Avis.

Han tilføjer, at han på det pågældende møde gjorde kommunens repræsentanter opmærksomme på, at familien havde haft besøg af en konsulent fra Handicapformidlingen, David Bøtker, som havde forklaret, at en BPA-ordning også kan etableres efter en paragraf 95, hvor f.eks. handicapformidlingen eller et tilsvarende firma går ind og varetager alle administrative opgaver for borgeren.

- Alligevel vælger kommunen at behandle det som en §96-ansøgning. Det ligner en bevidst fejl fra kommunen, siger faderen.

40 siders klage

For Egon Hjelm er sagen klar - og han har reageret ved at sende en 40 sider lang klage til Ankestyrelsen, hvor han påpeger de fejl, som han mener, at Hvidovre Kommune har begået. Han tilføjer, at sagen efter hans mening drejer sig om, at Hvidovre Kommune ønsker at finde besparelser frem for at tilgodese den enkelte borgers behov.

- Forældrene har faktisk passet deres søn gratis i alle årene, og det har de hidtil kun fået 37 timer om ugen til at gøre. Det er ikke meget, når sønnen er 24 timers plejekrævende, men de har så sagt, at det vil de gerne gøre. Og det bliver de så straffet for nu, siger Egon Hjelm.

Hos familien har det forløbne år med kontakten med Hvidovre Kommune sat sig sine spor. Familiens handicappede søn har fået psykologhjælp, fordi situationen stresser ham og gør ham angst, fordi han frygter fremtiden.

- Vores borgmester siger på sin valgplakat, at det går godt i Hvidovre, men så ved hun ikke, hvordan vi er blevet behandlet, slutter faderen.key

menu
menu