I AUDIENS

I AUDIENS

Ved Dronning Margrethes audiens på Christiansborg Slot takkede servicechef i DIGIKOM, Kristian Pedersen Bak, Hvidovre, for modtagelsen af Den Kongelige Belønningsmedalje, og overlærer ved Dansborgskolen, Mette Petersen, takkede for tildelingen af Fortjenstmedaljen i sølv.

menu
menu