Institutioner får fælles ledelse

Institutioner får fælles ledelse

Foreløbig politisk beslutning af A, O og C peger på, at Børnehuset Humlebien og Vuggestuen Manegen beholder struktur, men får fælles leder

De to institutioner Vuggestuen Manegen og Børnehuset Humlebien forbliver henholdsvis ren vuggestue og integreret institution, men de får fælles ledelse.

Sådan ser resultatet ud efter Børne- og Uddannelsesudvalget (BUV) tirsdag i sidste uge havde udvalgsmøde og havde sagen på dagsordenen. Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Konservative stemte nemlig for fælles ledelse i de to institutioner - og dermed var der flertal i udvalget.

- Gruppe A, C og O anbefaler sammenlægning godkendt med udgangspunkt i at den eksisterende fysiske organisering bibeholdes, men ledelsen sammenlægges. Gruppe Ø samt Liste F afventer stillingtagen til Kommunalbestyrelsen, lyder det i referatet fra udvalgsmødet.

Beslutningen betyder, at Manegen forbliver “ren” vuggestue, og Humlebien vil bevare sin organisering som kombineret dagtilbud med et overtal af børnehavebørn. Begge dagtilbud vil desuden beholde deres fysiske rammer. I følge Hvidovre Kommunes forvaltning, der udarbejder oplægget forud for den politiske beslutning peger på, at der både er fordele og ulemper ved en fælles ledelse.

- Pædagogisk set vil en sådan organisering kun delvist give mulighed for at skabe en rød tråd i 0-6 årspædagogikken, idet der forsat vil eksistere en udfordring i form af udskiftning af børn, idet der ikke vil opnås en balance mellem vuggestuepladser og børnehavepladser, hvorfor en stor del af børnene må skifte dagtilbud ved overgang fra vuggestue til børnehave. Ledelsesmæssigt vil der være mulighed for at styrke ledelsesfunktionen. Endvidere vil der kunne opnås en bedre ressourceanvendelse ift. personaleressourcer, indkøb mv., lød det i det oplæg, som politikerne tog beslutning ud fra.

Forældre demonstrerede

Udvalget var forud for deres udvalgsmøde på rundvisning i de to institutioner og blev her mødt af forældre fra Børnehuset Humlebien, der var mødt op med bannere og iklædt “Bevar Humlebien” t-shirts.

Som tidligere beskrevet her i Hvidovre Avis ønsker de to institutioners forældrebestyrelser ikke, at institutionerne hverken sammenlægges eller får fælles ledelse. Både i artikler og i læserbreve har institutionernes repræsentanter argumenteret for, at hverken sammenlægning eller fælles ledelse vil gavne institutionernes børn.

Sagen skal nu behandles på det kommende kommunalbestyrelsesmøde, men hvis partierne bag beslutningen i udvalget fastholder deres udvalgsbeslutning, har de et flertal også i kommunalbestyrelsen. Hvis udvalgets beslutning skal forkastes kræver det således, at de tre partier skifter mening.

key

Mange forældre fra Børnehuset Humlebien var mødt op for at udtrykke, at de ikke syntes om en sammenlægning af Manegen og Humlebien.

Mange forældre fra Børnehuset Humlebien var mødt op for at udtrykke, at de ikke syntes om en sammenlægning af Manegen og Humlebien.

menu
menu