Invester i ører - og spar milliarder af kroner!

Invester i ører - og spar milliarder af kroner!

Ubehandlet hørehandicap øger risikoen for demens. God orientering på mødet med Strandmarks Lokalråd og Høreforeningen

Sidste tirsdag havde Lokalråd Strandmark, et lokalråd under Hvidovre Ældreråd, i samarbejde med Hvidovre Høreforening inviteret til et interessant orienteringsmøde i Lille Friheden med titlen “Hvad nu! Jeg er begyndt at høre dårligt”.

Høreforeningens landsformand Majbritt Garbul Tobberup, var inviteret for at fortælle om hvad det vil sige at have et høreproblem, hvordan der kunne hjælpes, hvad konsekvenserne var, hvis man IKKE fik hjælp, og hvordan samfundet rent faktisk diskriminerer borgere med høreproblemer.

- Det koster Danmark kassen, at man ikke hjælper mennesker med høreproblemer godt nok, understregede Majbritt Garbul Tobberup. - Vi håber, at WHO’s opfordring til verdens lande om at investere mere i hjælp til mennesker med høreproblemer, også vil skabe gehør hos vores danske politikere. For det kan i den grad godt betale sig...

Risiko for demens!

- Forskning viser, at hjernen begynder at ændre sig allerede ved små høretab. Går man længe rundt med et ubehandlet høretab af en vis størrelse, er risikoen for demens op til fem gange større end hos normalt hørende. Høreapparatbehandling nedsætter risikoen til normal igen.

Høreforeningen mener, det er diskrimination, at borgere med hørehandicap bliver holdt uden for behandlingsgarantien på sundhedstilbud, som man giver på stort set alle andre områder.

Ventetiden på høreklinikkerne er eksempelvis:

Bispebjerg Hospital: 38 uger (sidst opdateret 03/10-17)

Hillerød: 40 uger (sidst opdateret 02/10-17)

Slagelse: 75 uger (sidst opdateret 04/10-17)

Odense: 121 uger (sidst opdateret 18/04-17)

Christian Thode, fra Hvidovre Ældreråd og en initiativtagerne bag tirsdagens arrangementet, konstaterede:

- Vi var godt 30 deltagere til mødet, og takker for en god pædagogisk oplysning om, hvad vi kan gøre ved et høretab, og hvor problemerne i samfundet er i dag. Især konsekvenserne af en manglende erkendelse af, at man har et høretab, fik nok tankerne til at snurre lidt hurtigere hos flere af deltagere. Hvis man så går til ørelægen og får høretabet konstateret, opleves ventetiden fuldstændig urimelig.

- Vi ser hvorledes mange dagligt udsætter sig selv for en mulig skadelig påvirkning af hørelsen, allerede fra barndommen. Måske skal man starte i børnehaveklasserne, og løbende op gennem skoletiden, oplyse om skadevirkningerne, og så håbe på at disse “formaninger” virker, understreger Christian Thode.

Konsekvenserne af høretab:

Tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

3-5 x demens risiko alt efter høretab

Depression og angst - dobbelt risiko

Fald-ulykker: Tredobling af risiko for fald ved blot lille høretab

Social isolation = nedsat livskvalitet = nedsat mental sundhed/kognitiv kapacitet = flere indlæggelser.

Fem bud på løsninger:

Behandlingsgaranti på 4 uger - Massiv oplysning til borgerne. - En overskuelig vej til hjælp. - Screening for høretab ved 55 år. - Automatisk tilbud om pædagogisk opfølgning efter høreapparat.

m-

menu
menu