Jeg har ikke ændret holdning

Jeg har ikke ændret holdning

- Jeg har altid, og er fortsat modstander af alle former for ekstremisme, skriver SIKANDAR SIDDIQUE:

Kenneth Kristensen Berth’s (DF) behov for at gentage en 13 år gammel konstrueret anklage mod mig, der utallige gange officielt er modbevist, må være i mangel på egne argumenter eller modargumenter i forhold til mine politiske indlæg i Hvidovre Avis. Kenneth Kristensen Berth’s insinuerende og islamofobiske retorik er trist, og udtryk for manglende politisk argument.

Det er heller ikke første gang Kenneth Kristensen Berth med spredehagl beskylder demokratiske debattører, for at støtte terror. Han har flere gange beskyldt personer med udenlandske rødder, for at være potentielle terrorister. Det erfarede en ung 17-årig gymnasieelev, født og opvokset i Danmark og aktiv i gymnasieforeningen, da Kenneth Kristensen Berth I 2017 for åben skærm, under Clemens debat-program i DR, påstod, at han kunne være potential terrorist.

Efter mine ca. 10 år’s opsøgende gadearbejde med antiradikalisering, aktiv deltagelse i utallige demokratiske og politiske foreninger og som medlem af Københavns Borgerrepræsentation mener Kenneth Kristensen Berth sig berettiget til at spørge, om jeg støtter terror og anti-demokratiske sammanslutninger? Er det hans bidrag til den politiske debat om integration og Ghettopakken?

Jeg har gennem hele mit voksne liv støttet demokratiet og den demokratiske proces, og taget afstand for alle former for vold, terror og radikalisering. Jeg, via demokratiske foreninger og kommunale initiativer kæmpet indædt for at få unge fra Stenbroen væk fra fundamentalismen. Jeg har, gennem hele mit politiske liv, i alle slags offentlige medier, argumenteret for demokrati og konstruktiv integration. Senest har jeg lanceret den alternative ghettopakke, der med konkrete tiltag, har til formål at bekæmpe radikalisering og udfordringerne I forhold til bandekriminalitet.

Anklagerne fra Kenneth Kristensen Berth er uhyrlige, men absolut ikke overraskende. Kenneth Kristensen Berth er bl.a. kendt for grove og inhumane udtalelser, der har udløst en mediemæssig “shitstorm”. I 2002 blev Kenneth Kristensen Berth ved Østre Landsret idømt en betinget fængselsstraf for overtrædelse af Straffelovens paragraph 266b, også kendt, som “Racisme-paragraffen”. Trist er det derfor, at hans påstande, og anklager om terror-sympati, ikke er aftaget.

Naturligvis støtter jeg ikke terror eller nogen form for ekstremistiske grupper eller antidemokratiske organisationer. Jeg er demokrat, og tager kraftig afstand fra al slags religiøst og politisk ekstremisme. Spørgsmålet er måske om Kenneth Kristensen Berth tager afstand fra politisk ekstremisme? Kenneth Kristensen Berth, der officielt har udtrykt ekstreme holdninger om trusler om skydning af bådflygtninge, og offentligt udtalt, at han ikke har brug for FN’s menneskerettigheder?

Jeg ønsker at forsvare demokratiet og de fælles værdier vores retssamfund bygger på. Enhver anklage mod mig, der indikerer, at jeg skulle støtte nogen form for yderliggående ikke-domkratisk voldelig organisationer, er fuldkommen absurd.

Jeg finder Kenneth Kristensen Berths påstand, om at jeg skulle være islamist både usaglig og stærkt injuerende. Såfremt Kenneth Kristensen Berth vil debattere politiske emner ser jeg frem til en politisk debat, hvor vi forhåbentligvis kan hæve niveauet.. Skal niveauet for en fremtidig politisk debat derimod baseres på insinuerende beskyldninger har jeg ikke yderligere at tilføje.

Sikandar Siddique

menu
menu