JEG SKAL VENTE ET HALVT ÅR PÅ ET MØDE

JEG SKAL VENTE ET HALVT ÅR PÅ ET MØDE

A. HANSEN med åbent brev og et nødråb til borgmester Helle Adelborg og formand for Social- og Sundhedsudvalget Lars G. Jensen:

I får denne skrivelse, da jeg befinder mig i en håbløs fastlåst position i systemet som syg medborger i Hvidovre Kommune. Jeg er 56 år, født og opvokset i Hvidovre, og har det meste af mit liv været ansat på pædagogområdet i Hvidovre- og Københavns Kommune.

I 2011 - efter at have døjet med svære smerter i alle muskler og led - fik jeg først den kedelige diagnose fibromyalgi, en kronisk sygdom i centralnervesystemet. Hertil har jeg fået konstateret både Scheuermann-ryg, smertefulde udvækster på begge knæ, samt slidgigt i nakken som ofte giver mig migræne og der dertil følger. Og for at toppe hele miseren af, er jeg oveni alt dette nu fuldkommen invalideret af svær KOL med kun 25 % tilbage af min normale lungefunktion. Alt i alt en tilstand af konstant udtrættehed, hukommelses- og koncentrationsbesvær, som har gennemsyret min tilværelse lige siden.

Siden 2011 har jeg været i seks arbejdsprøvninger, to smertehåndteringsforløb, et intensivt fire måneders træningsprogram og sidste ting var et forløb i genoptræningen på Strandmarkshave. Lige pt. er jeg i slutningen af IGEN at samle oplysninger ind fra diverse lægeinstanser, så jeg kan få endnu et nyt rehabiliteringsmøde om min fremtid. På mit sidste rehab’s møde i december 2016 blev jeg, for at vise om jeg kunne “opgradere” mine evner, tilkendt et års forløb i fleksjob 2 x 2 timer ugentligt. Det gik ikke godt, og endte i en uges indlæggelse på Glostrup Hospital.

Jeg blev som led i denne plan lovet et nyt rehab’s evalueringsmøde her i december 2017.

Nu hører jeg så fra sagsbehandleren, at jeg må forvente et halvt års yderligere ventetid på det evaluerings-rehabiliteringsmøde - som ellers var lovet mig skulle finde sted i næste måned. Dette bl.a. på grund af to måneders længe ventetid end ventet på de sidste udtalelser som bl.a. skal komme fra arbejdsmedicinsk enhed på Frederiksberg hospital.

Jeg har pr. 1. november i år mistet retten til en betydelig forsikringsudbetaling i Pension Danmark. En forsikring som jeg selv har betalt forlængelse til de sidste fire år, og som ville kunne udbetales såfremt der tilkendes førtidspension. En løsning som lægerne er enige i, men som sagens øvrige akter, trods rigelig tid - stadig mangler at samles om. Pension Danmark er villig til at se på min sag om eventuel udbetaling til trods for forsikringens udløb, men har krav om at det i så fald skal kunne ske indenfor kort tid - og IKKE såfremt der som udmeldt fra sagsbehandleren skal ventes yderligere seks måneder på en afgørelse i kommunen.

Jeg behøver vel ikke beskrive, at min økonomi som sygdomsramt på syvende år er i ruiner, og at det - for mig - lige nu vil betyde alt at få en pensionsudbetaling på ca. 100.000 kr.

Jeg oplever, at min sag er kørt i ring gang efter gang, trods grundige og saglige vurderinger. Imens er mit helbred kun blevet dårligere og dårligere i de forløbne år. Det er med denne skrivelse derfor mit håb og højeste ønske, I kan hjælpe mig med at få sat skub i sagen med en snarlig afgørelse i sigte.

Med venlig hilsen

A. Hansen

menu
menu