- Jeg vil arbejde for at gøre kulturen mere levende

- Jeg vil arbejde for at gøre kulturen mere levende

- Og så skal vi sikre, at alle vores børn, unge, voksne og ældre har lige adgang til kultur og fritidslivet, understreger den nye formand for kultur- og fritidsudvalget

- Da jeg den 1. januar tiltrådte som formand for kultur og fritidsudvalget i Hvidovre, var det med en meget stor taknemmelighed og ydmyghed.

Det siger Maria Durhuus og hun pointerer, at det også er med mange visioner og tanker om, hvordan udvalget sammen kan løfte området de kommende fire år:

- I den forgangne periode, er der vedtaget flere politikker. Der er vedtaget en kultur- og fritidspolitik samt en eliteidrætspolitik. De politikker skal ikke bare forblive politikker på et stykke papir - de skal omdannes til handlinger.

Min vision er, at vi i samarbejde med kultur og fritidsområdet får skabt dialoger på kryds og på tværs, så der kommer handleplaner og visioner med politikkerne. Men det er også min vision at alle de, der hver dag er en del af vores kultur og fritidsliv, kan se sig selv i den hverdag, de er en del af. Det samme gør sig gældende i forhold til den kommende reviderede handicappolitik, der skal se dagens lys indenfor det næste år. Her skal kultur og fritidsudvalget også være en aktiv medspiller i udarbejdelse og implementering.

Der skal bygge broer

- Jeg vil gerne arbejde for, at der bygges flere broer mellem kulturinstitutionerne, vores skoler og andre institutioner i Hvidovre. Det være sig på 0-6 års området men også på vores plejehjem.

Der er så meget at hente i den kultur, vi har her i Hvidovre. Og jeg vil gerne være med til at arbejde for, at den når videre ud end bare at være et tilbud. Vi skal sammen finde ud af, hvordan vi brander os selv, til os selv, for på den måde at gøre kulturen mere levende.

I den sidste valgperiode, blev der lavet en stor undersøgelse af vores idrætsfaciliteter her i byen. Den konkluderede flere ting, blandt andet at vi skal bruge det, vi har, bedre. Det skal vi også, men vi skal have fokus på, at der er klubber, der ikke er enige i konklusionen i den undersøgelse. Og dem skal vi i dialog med, for de oplever, at deres træningsvilkår gør, at de ikke kan udvikle talenter samt at de talenter de udvikler forsvinder til andre klubber i omegnskommunerne. Det er ikke optimalt. Det handler derfor om at sikre gode vilkår og faciliteter for både bredden og eliten.

Kan pengene bruges bedre?

- Over de kommende fire år, er det også vigtigt, at vi kommer ind og arbejder med det sociale ansvar ude i foreningslivet. Vi skal sikre, at alle vores børn, unge, voksne og ældre har lige adgang til kultur og fritidslivet. Det skal ikke være indtægtsbestemt, om du kan være med i fællesskabet.

Flere af vores foreninger har allerede fokus på dette. Det fokus skal vi have spredt ud, så ansvaret og tilbuddene favner alle og er tilgængelige for alle.

En anden ting, som jeg finder vigtigt at arbejde med er, at udvalget inden længe sammen skal kigge på, om de midler vi har til rådighed i kultur og fritidsudvalget anvendes på en måde, der er hensigtsmæssig - eller om midlerne som aktuelt uddeles i forskellige puljer, kan bruges bedre, og gøre mere gavn i foreningerne, end de har gjort i de forgangne år.

- Jeg glæder mig selvfølgelig meget til den kommende periode, og ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde i udvalget med så bredt politisk et samarbejde, som muligt, i beslutningerne, slutter Maria Durhuus.

oas@hvidovreavis.dk

menu
menu