Jernbane begrænser dybt byggeri

Jernbane begrænser dybt byggeri

Tunnelkonstruktionen er sikret af jordankre, der går ind på grunde langs Allingvej. Derfor skal grundejere spørge Banedanmark om lov til at bygge - især hvis der skal bygges dybt

Beboere langs den kommende jernbane til Ringsted samt ejerne af Kvicklygrunden skal spørge Banedanmark, hvis de ønsker at bygge yderligere og især hvis de ønsker at bygge i dybden på deres grunde.

Det skyldes, at dybt byggeri kan påvirke tunnelkonstruktionen.

- Parcelhusgrundene, i lighed med“Kvicklygrunden”, er i forbindelse med ekspropriationen blevet oplyst om, at der er i forbindelse med banen vil blive pålagt en servitut på deres ejendomme, der giver Banedanmark ret til at have jordankre på deres ejendomme. Det betyder, at man som ejer skal konsultere Banedanmark, hvis man ønsker at bygge på ejendommen – i realiteten dog kun hvis man ønsker at bygge i en hvis dybde under overfladen, lyder det fra Martin Ipsen, der er Tunnelchef/Tunnel Manager for Banedanmark.

Vil man som parcelhusejer eller ejer af Kvicklygrunden bygge til, vil Banedanmark således i hvert enkelt tilfælde vurdere, om en eventuel tilbygning eller lignende vil have betydning for tunnelkonstruktionen.

- Banedanmark vil konkret vurdere, hvad der skal til for at et byggeri kan realiseres, uden at det påvirker tunnelen. Denne proces er gennemført for “Kvicklygrunden”, siger Martin Ipsen.

På plads før banen er i brug

Han tilføjer, at de endelige servitutter endnu ikke er udarbejdet, men at det arbejde vil være på plads inden banen tages i brug.

- Når servitutten er endeligt fastlagt, vil den, som ejerne er orienteret om, blive pålagt de enkelte ejendomme af ekspropriationskommissionen. Det vil i den forbindelse være ekspropriationskommissionens opgave at vurdere, hvor indgribende servitutten vil være på den enkelte ejendom, og fastsætte en erstatning der ud fra, forklarer Martin Ipsen.

Fra Banedanmark lyder det endvidere, at parcelhusejere, der har konkrete projekter inden servitutten er fastlagt, skal henvende sig til Banedanmark.

- Så vil man vurdere, hvordan projektet kan realiseres i forhold til de begrænsninger naboskabet til tunnelen giver. Det kan i øvrigt oplyses at alle metrostationer m.v. i København er omfattet af tilsvarende servitutter, slutter Martin Ipsen.

key

menu
menu