Jo Møller - 40 års jubilæum

Jo Møller - 40 års jubilæum

Poul Sverrild om den kendte billedkunstner i Avedørelejren:

Et kendt navn i Hvidovre, billedkunstneren Jo Møller, med mellemnavnet Blicher, har 40 års jubilæum. Han debuterede på “Kunstnernes Efterårsudstilling” på Den Frie i København i 1977, og i de følgende år blev Jo Møller optaget på flere anerkendte censurerede udstillinger. Her fik hans arbejde forskellige udtryksformer: Collage, tegning, blandform /objekt og maleri, og det blev karakteristisk for hans videre arbejde.

Jo Møller havde tidligere været engageret i teater, bl.a. som skuespiller i teatergruppen Rimfaxe i København, og han eksperimenterede sideløbende med maskefremstilling og blev i 1980 ansat som højskolelærer på Herning Højskole. Han underviste i teater, bevægelse, masker + billedkunst og dannede i 1983 nordens første masketeater “Mollio” med adresse i Silkeborg. Her fungerede han som kunstnerisk leder og spiludvikler/iscenesætter. Han fremstillede også masker til bl.a. det grønlandske Tukak Teater, Den Blå Hest og Det svenske Jordcirkus.

Som eksperimenterende kunstner skrev Jo Møller, sammen med psykologen Ole Vedfelt, dramatik til en ambitiøs forestilling om H.C. Andersens psykologi. Projektet blev støttet af Kulturelt Udvalg i Silkeborg Kommune. Men da det udbetalte beløb blev væsentligt mindre end det aftalte, blev resultatet at teateret måtte dreje nøglen om.

Så Jo Møller flyttede fra kommunen og byggede atelier i Langå ved Randers. Herfra fortsatte han med fremstilling af teatermasker, instruktionsopgaver og kurser i ind- og udland. Undervejs uddannede han sig i psykoterapi og udviklede kreativitetsfremmende kurser for behandlere.

“Livet er for kort til andres billeder” blev Jo Møllers motto fra begyndelsen af 1990’erne efter en dramatisk hændelse i kursusvirksomheden. Nu satsede han helt på egen kunst. I et samarbejde med Randers Kunstmuseum gennemførte han i 1993 projektet ”Back to India”, som var en gensynsrejse til de betydende barndomsår i Indien, som også har sat så stærke spor i Jo Møllers arbejde. Herefter fik kunstneren sit egentlige gennembrud på kunstscenen, med en omfattende særudstilling “Back from India” også på Randers Kunstmuseum, 17 år efter debut’en på Kunstnernes Efterårsudstilling.

Herefter følger et omfattende CV med Jo Møllers fortsatte undersøgende afprøvninger af forskellige udtryksformer i projekter, som f.eks. “Zero”, “Engle/Dæmoner”, “La Petite Mort”, “7”, “Ukendt Krig” m. fl. For Jo Møller er det altid eksperimentet der er interessant. Han søger de materialer og den teknik, som egner sig bedst til tydeliggørelse og lader processen udvikle sig.

Først i 00’erne blev Jo Møller tilknyttet det franske Galerie Qvadrige i Nice, som er specialiseret i udsøgte bogudgivelser med originalgrafik. På fransk hedder han Jo MOLLER og har - som én af 21 internationale kunstnere - bidraget til en udgivelse af Dantes “Den guddommelige Komedie”. Sammen med fem udvalgte kunstnere har han bidraget og til “Iliaden” og “Odysseen”. De udsøgte grafiske værker blev vist på Hvidovre Hovedbibliotek i februar og marts i år, samtidig med hans udstilling “Ukendt Krig” i Galleriet.

Til Avedørelejren

I 2005 forlod Jo Møller Jylland og fandt i Avedørelejren lige de rammer, han søgte. I en årrække havde han atelier i Hovedporten 1 og markerede sin vilje til at slå nye rødder i Hvidovre ved bl.a. at tage initiativ til et nybrydende kunstprojekt - “Collage”. Det voksede frem i et tværfagligt samarbejde med Historiens Hus - det nuværende Forstadsmuseet.

Det tematiske samarbejdsprojekt tog udgangspunkt i Hvidovres historie og involverede masser af kopier af gamle fotos og arkivalier fra museets samlinger. Jo Møller fremstillede adskillige collager som siden blev udstillet bl.a. i Historiens Hus i Avedørelejren.

Sideløbende med sit kunstneriske virke har Jo Møller engageret sig i fagpolitisk arbejde i Billedkunstnernes Forbund (BKF), Nordisk Kunstforbund, Dansk Kunstnerråd, Repræsentantskabet i Statens Kunstfond mv. Midt i 90’erne fungerede han som næstformand og formand i BKF.

De senere år har han droslet engagementet noget ned, men har fortsat udvalgsposter i BKF og en bestyrelsespost i Tegnerforbundet af 1919. Jo Møller er senest blevet medlem af Hvidovre Kunstråd.

Poul Sverrild

Et eksempel på Jo Møllers arbejde med titlen 
 ’Stor tegning uden titel, men med håb.’ (110 x 70 cm.)

Et eksempel på Jo Møllers arbejde med titlen ’Stor tegning uden titel, men med håb.’ (110 x 70 cm.)

menu
menu