- Kampen er tabt, hvis vi får fælles ledelse...

- Kampen er tabt, hvis vi får fælles ledelse...

Forældrebestyrelsen i Vuggestuen Manegen afventer, om politikerne fortsat er lydhøre overfor at bevare Hvidovres sidste rene vuggestue

Forældrebestyrelsen i Vuggestuen Manegen er spændt på, om den politiske stemning før valget, om at bevare Manegen som en selvstændig institution, stadig gælder.

Foreløbig har de kun hørt, at sagen skulle have været politisk behandlet i begyndelsen af februar. Sagen blev imidlertid trukket af dagsordenen og forældrene håber derfor stadig på, at de kan regne med de politiske tilkendegivelser de fik, da de i november kort før valget arrangerede paneldebat om en eventuel sammenlægning af Vuggestuen Manegen og Børnehuset Humlebien. Ingen af de to institutionernes bestyrelser ønsker, at institutionerne sammenlægges.

Hvorfor de ikke gør det, vender vi tilbage til, men først lidt om paneldebatten, der også på daværende tidspunkt blev beskrevet i Hvidovre Avis.

- Da enderne (efter debatten, red.) skulle bindes sammen, var samtlige politikere enige om, at med de oplysninger de nu sad med, ville de ikke være med på en sammenlægning, fortæller Elisabeth E.R. Sibbern, der er næstformand for forældrebestyrelsen i Manegen.

Hun tilføjer, at forældrene efter paneldebatten for første gang i et meget langt forløb, var optimistiske i forhold til muligheden for at bevare de to institutioner, som de hidtil har været.

- Vi havde en positiv fornemmelse og tænkte, at det kunne gå hen og ende godt. Så vi har da forsat en helt klar forventning om, at det kommer til at gå godt, siger hun til Hvidovre Avis.

Tre løsninger

Men selv om forældrebestyrelsen ikke har set et konkret udspil til institutionernes fremtidige struktur, så arbejdes der tilsyneladende fra Hvidovre Kommunes side med en eller anden form for forandring af institutionernes struktur. Det er ikke lykkedes Hvidovre Avis at få det bekræftet af Hvidovre Kommune, men i følge forældrebestyrelsen i Manegen er der tre forslag til de to institutionernes fremtid i spil.

Her går det første forslag på, at alle tre enheder (Humlebien er to enheder med både børnehave og vuggestue, red.) omlægges til 0-6-års enheder. Det andet forslag går på, at Manegen fastholdes som ren vuggestue og Humlebien ændres til ren børnehave. Det sidste forslag er, at institutionerne fortsætter uændret. Alle tre forslag indebærer imidlertid, at de to institutioner får fælles ledelse.

For forældrebestyrelsen i Manegen handler det imidlertid ikke udelukkende om bare at fastholde, at institutionen fortsat er en ren vuggestue.

- Hvis institutionerne får fælles ledelse vil kampen for en ikke-sammenlægning være tabt. Vores institution har en ånd og et personale og det vil gå tabt, hvis institutionerne får fælles ledelse, siger Elisabeth E.R. Sibbern.

Superinstitutioner er den forkerte retning

Forældrebestyrelsen har således udarbejdet et grundigt høringssvar, hvor de nøje beskriver, deres syn på konsekvenserne af en eventuel sammenlægning.

- Det handler om de fysiske rammer, haven og personalet. Vuggestuen Manegen er noget særligt, kan noget særligt og har et personale, som er særligt specialiseret til de helt små børn, forklarer næstformanden.

Hun tilføjer, at forældrebestyrelsen ikke som sådan er imod store institutioner, men at de med videnskaben i hånden kan dokumentere, at de såkaldte superinstitutioner set fra et forældre- og børneperspektiv ikke bør være den eneste mulighed.

- Forskning viser, at kvaliteten i dagtilbud falder i store institutioner. Hermed menes institutioner med mere end 100 børn. Når der er mange børn i en institution, så tager det længere tid for børnene at komme i kontakt med hinanden. Og de er altså ret små, de her børn, forklarer hun.

Hun tilføjer desuden, at forældrebestyrelsen mener, at der bør være et varieret tilbud til børnefamilierne i en kommune, der kalder sig børnenes og familiernes by.

- Manegen er den eneste og sidste vuggestue i Hvidovre Kommune. Kommunen bevæger sig tydeligt mere og mere i retning af kun at tilbyde en slags institution - nemlig store integrerede institutioner. Hvis Hvidovre Kommune skal være attraktiv for de ressourcestærke børnefamilier, bør de kunne tilbyde en bred vifte af dagtilbud - som f.eks. vuggestuer, den lille velfungerende institution Humlebien, skovbørnehaver og små døgnåbne institutioner til eksempelvis personalet på hospitalet, siger hun.

I følge Hvidovre Avis’ oplysninger skal Børne- og Undervisningsudvalget behandle sagen på deres møde i starten af marts.

key

menu
menu