- Kedelig tendens til at reducere børn til tal...

- Kedelig tendens til at reducere børn til tal...

Byens sidste rene vuggestue risikerer at forsvinde i sammenlægning

Der er ikke nogen gode pædagogiske argumenter for at lægge to velfungerende institutioner sammen, blot fordi den ene institution pt. ikke har en leder.

Det mener repræsentanter for to børneinstitutioners bestyrelser efter de i deres respektive bestyrelser har drøftet et kommunalt oplæg om at de to institutioner skal sammenlægges.

Det drejer sig om Børnehuset Humlebien, der er en kombineret daginstitution med børn i alderen 0-6 år, og Vuggestuen Manegen, der er Hvidovres sidste “rene” vuggestue, og som har i alt 88 børn. De to institutioners bestyrelser understreger, at hver institution har nogle kvaliteter, som de ikke mener, man skal give køb på med en sammenlægning.

- Vi er imod en sammenlægning af flere årsager. Generelt fordi vi er bekymret for, hvordan de pædagogiske målsætninger kan opretholdes, hvis to meget forskellige institutioner med to meget forskellige profiler sammenlægges. Men vi er også bekymret for, at en fælles ledelse vil blive mere distanceret og at personalet, der har søgt job efter institutionernes profiler, kan blive tvunget til at arbejde med børn i aldersgrupper, som de reelt ikke er interesseret i at arbejde med, siger Annette Untermann, der er formand for forældrebestyrelsen i Børnehuset Humlebien.

Hun tilføjer, at hun og forældrebestyrelsen er bekymret for, at en sammenlægning vil fjerne den nærhed der er blandt stuerne i Humlebien. Og så har hun desuden svært ved at se, at økonomi skal være afgørende for om institutioner sammenlægges.

- Vi har ekstremt svært ved at forstå, at bevæggrunden for, at Hvidovre Kommune kan overveje, at sætte børns tarv og trivsel på spil for en enkelt lederstilling. I Humlebiens forældrebestyrelse er vores primære fokus børnenes tryghed, og vi mener, at der er en kedelig tendens til, at børn reduceres til et tal i et regneark, hvor bundlinjen betyder mere end børnenes trivsel, tryghed og nærvær. Og så mener vi, at vi som forældrebestyrelse også har et ansvar overfor de kommende småbørnsfamilier i institutionen, som vi tager ved at påpege, at vi er imod den her sammenlægning, siger hun.

Paletten mindskes

Også i Vuggestuen Manegen har forældrebestyrelsen drøftet en sammenlægning, og her er stemningen tilsvarende uforstående overfor en eventuel ændring. Et at forældrebestyrelsens medlemmer er 22 måneder gamle Elliots mor, Sahra-Josephine Hjorth. Hun og Elliots far flyttede til Filmbyen i Hvidovre i november 2016 og valgte specifikt Vuggestuen Manegen, fordi de mente, at den med sin profil opfyldte det behov, som deres søn havde - og fortsat har.

- Elliot var sen til at gå og han trives i tryghed blandt mindre børn, så vi mener, at det var det helt rigtige børneliv at tilbyde ham. Og hvis Vuggesten sammenlægges vil der ikke være flere rene vuggestuer i Hvidovre, siger hun.

Hun understreger, at hun og hendes mand blev tiltrukket af Hvidovre, fordi byen, efter hendes mening, er topmoderne ved at ligge tæt på både by og land. Hun mangler dog, at der er mere fokus på en diversitet blandt institutions- og pasningstilbudene.

- Ved at sammenlægge de to institutioner vil paletten af institutionstilbud være indskrænket - ikke mindst i forhold til hvad vi kom fra i København, siger hun.

I følge Sahra-Josephine Hjorth er det også afgørende på den personalemæssige side, at Vuggestuen Manegen fastholdes som en ren vuggestue.

- De har nogle helt fantastiske pædagoger, der har haft særlig fokus på, hvilke behov man har, når man lige er startet i vuggestue. Det har med garanti også betydning for, at der har været meget lidt udskiftning blandt personalet i institutionen, siger hun.

Forældrebestyrelsen i Børenhuset Humlebien planlægger nu at skrive både læserbreve og invitere politikerne til et møde om emnet.key

menu
menu