Klar til den sidste del af tunnelen

Klar til den sidste del af tunnelen

Snart er hele strækningen fra Holmelundsvej til Åmarken pumpestation bedre sikret mod følgerne af skybrud og kraftig regn

Nu starter HOFOR - Hovedstadsområdets Forsyningsselskab - snart på den sidste del af den nye spildevandsledning i Hvidovre.

Det betyder, at hele strækningen fra Holmelundsvej til Åmarken pumpestation så er bedre sikret mod følgerne af skybrud og kraftig regn. Det giver færre overløb til Damhusåen, så vandet i åen bliver renere.

Sidst på sommeren vil en tunnelboremaskine igen gnave sig gennem Hvidovres undergrund.

Det er nemlig blevet besluttet at tunnelere de omkring 760 meter fra Damhusåen ved Hvidovregade og frem mod krydset Holmelundsvej/Hvidovrevej. Alternativet med at grave vejene op på hele strækningen var ikke så attraktivt.

- Det er en lang strækning, hvor vi ville komme til at være meget i vejen, hvis vi skulle grave op. Nogle steder skulle vi grave i hele vejens bredde for at få de store rør ned, fortæller projektleder hos HOFOR, Marius Andersen Bruce.

Mindre larm og rystelser ved skakte

Langs strækningen skal der etableres skakte fem steder, hvor tunnelboremaskinen skal ned, op eller drejes.

Projektet har valgt en ny metode til at etablere skaktene - en metode som gerne skulle være en fordel for naboer til projektet.

- Vi kommer til at være tæt på naboerne, så vi har genopfundet en gammel metode til at etablere skakte, som ikke larmer og ryster så meget. Vi kommer til at grave ud og støbe en betonring i udgravningen.

Så graver vi videre ned, og placerer en ny ring ovenpå, og til sidst, når vi har nået bunden, støber vi en beton bundplade, forklarer projektlederen.

Samtidig forventer HOFOR at kunne gennemføre hele strækningen uden at skulle lave grundvandssænkning.

Villakvarteret og Hvidovrevej slipper altså for at have vandrør hængende i luften på hele strækningen, som det var nødvendigt på de første etaper fra Gl. Køge Landevej frem til Næsborgvej.

Gro får en lillesøster

Det kan blandt andet lade sig gøre at bruge denne skånsomme metode, fordi skaktene ikke skal være helt så store. Hvor røret under Sydkærsvej er 2,5 m i diameter, så er de rør, der bliver lagt nu kun 1,6 m i diameter.

Det betyder også, at det ikke er tunnelboremaskinen Gro, der vender tilbage til Hvidovre, men derimod en “lillesøster”.

- Vi kommer til at bruge den samme tunneleringsmetode, men rørene og dermed tunnelboremaskinen er lidt mindre, siger Michael Knudsen fra Arkil, som igen har vundet opgaven som entreprenør på Hvidovre-projektet.

HOFOR giver en kop kaffe

Onsdag den 27. juni kl. 16.30 til 18 inviterer HOFOR på en kop kaffe på Hvidovre Allé tæt på Åstrupgårdsvej, hvor en af skaktene skal ligge.

Her kan naboer og interesserede borgere høre mere om den sidste del af det store projekt, som er med til at klimasikre Hvidovre og forbedre vandmiljøet i Damhusåen.

På dagen kan du også høre mere om de konsekvenser projektet får for trafikken gennem Hvidovre i hele perioden.

Du kan også holde dig opdateret ved at tilmelde dig nyhedsbrevet for Damhusledningen Hvidovre - du kan tilmelde dig på hofor.dk/damhusledningen.

oas

Sådan kommer det sidste arbejde til at foregå.

Sådan kommer det sidste arbejde til at foregå.

menu
menu