Klippekort på plejecentrene

Klippekort på plejecentrene

Beboerne kan bruge klippekortet på ”alternative” aktiviteter - eksempelvis en shoppingtur eller en familiefrokost

Som en konsekvens af sidste års finansaftale indføres der nu en ”klippekortsaftale” til Hvidovres plejehjemsbeboere.

I aftalen om finanslov for 2017, som blev indgået i november 2016 blev der afsat midler til et klippekort til ekstra hjælp til ældre plejehjemsbeboere. Ordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får det, der svarer til omkring en halv times ekstra hjælp og støtte om ugen. Hvidovre Kommune modtager lige over syv mio. kr. fordelt på i år og 2018 til ordningen.

Klippekortet er borgerens tid, og beboerne skal selv være med til at bestemme, hvad hjælpen skal anvendes til.

Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats. Hjælpen kan både anvendes til mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid. Det kan eksempelvis være en tur ud at se på butikker, besøg på frokostrestaurant eller hjælp til igen at kunne være vært for familie og venner.

Information til beboerne

Sundheds- og Ældreministeriet stiller krav om, at kommunen skal sikre, at alle plejehjemsbeboere får tilbud om og kan benytte tilbuddet.

Det glæder også de svageste beboere, eksempelvis beboere med demens. Desuden skal kommunen tilrettelægge en oplysnings- og informationsindsats for at skabe opmærksomhed om klippekortsordningen.

Hvis plejehjemsbeboere på trods af ovenstående initiativer takker nej til tilbuddet om ekstra hjælp kan den tid, som borgeren er blevet tilbudt, anvendes til ekstra hjælp til de andre plejehjemsbeboere. Midler der ikke anvendes skal tilbagebetales.

Hvidovre Kommune har med baggrund i ministeriets krav udarbejdet en plakat samt foldere til beboere og deres pårørende til ophængning og uddeling på plejecentrene i kommunen. Derudover er der udarbejdet information om ordningen til plejecentrenes medarbejdere, samt en arbejdsgangsbeskrivelse, som understøtter en ensartet administration af ordningen på plejecentrene.

Hvidovre Kommune har ansøgt om midler til de 420 beboere på kommunens plejecentre.

Positivt ældreråd

- Hvidovre Ældreråd ser med tilfredshed på, at der også på plejecentrene gives beboerne mulighed for at få lidt ekstra støtte til de aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats. Vi går ud fra, at Plejecentrene administrerer ordningen, så puljen udnyttes fuldt ud, og der bliver mulighed for ekstra hjælp til de plejehjemsbeboere, der er interesseret i ordningen, udtaler formanden for Hvidovre Ældreråd, Birthe Mingon.

oas

menu
menu