Kom videre på nettet

Kom videre på nettet

Bruger du allerede internettet, og vil du gerne have tips til bedre at kunne finde det, du søger, samt få inspiration til, hvad du også kan bruge nettet til? Så er dette kursus det rette for dig.

Det er en forudsætning at have kendskab til internet og pc.

Kurset foregår på tirsdag den 16. januar klokken 10.00-12.00 på Hvidovre Hovedbibliotek

Du tilmelder dig kurset ved enten personligt at henvende dig på Hvidovre Hovedbibliotek eller hjemmefra via bibliotekets hjemmeside, hvidovrebib.dk.

menu
menu