Kommunal redningskrans til Hvidovres største forening

Kommunal redningskrans
til Hvidovres største forening

Hvidovre Idrætsforenings fodboldafdeling, ikke at forveksle med Hvidovre Fodbold A/S, har ansøgt kommunen om et 10-årigt rentefrit lån på 400.000 kr. - og i sidste uge kom så det positive svar fra kultur- og fritidsudvalget

Da det nye kultur- og fritidsudvalg mødtes torsdag aften i sidste uge til sit første møde på Multicaféen på Høvedstensvej, skulle udvalget blandt andet tage stilling til en ansøgning fra Hvidovre Idrætsforenings fodboldafdeling om et rentefrit lån.

Foreningen - altså ikke Hvidovre Fodbold A/S - men Hvidovre Idrætsforenings fodboldafdeling, har ansøgt kommunen om bevilling af et 10-årigt rentefrit lån på 400.000 kr.

Af dagsordenens sagsfremstilling fremgår det, at baggrunden for ansøgningen er, at foreningen har overhængende likviditetsproblemer og risikerer insolvens, hvis der ikke tilføres midler, der kan bringe foreningens regnskab i balance.

Foreningens nuværende bestyrelse trådte til i 2017 og overtog en belastet økonomi med en gæld på cirka 350.000 kr. Underskuddet begrundes med en kombination af lave kontingentsatser, en ustabil økonomistyring og store udgifter forbundet med ressourcetungt elitearbejde.

Den nye bestyrelse har på denne baggrund både iværksat og planlagt en række initiativer for at rette op på økonomien og skærpe overblikket over foreningens indtægter og udgifter. Blandt andet er kontingentsatserne for eliteafdelingens medlemmer blevet forhøjet betragteligt mens der er indført systematisering af kontingentindbetalinger. Samtidig er der skåret ned på blandt andet driftsudgifter, trænergodtgørelse, fysisk træning og træningstøj.

Kultur- og fritidsudvalget så heldigvis for HIF positivt på ansøgningen og nikkede torsdag aften ja til at yde fodboldafdelingen et 10-årigt rentefrit lån på 400.000 kr. som skal afdrages med minimum 40.000 kr. årligt.

Hårdt presset økonomi

Fodboldklubben har allerede planlagt at indføre en endnu strengere økonomistyring. Alle udgifter og projekter vil fremover blive nøje overvåget, så det sikres, at økonomien ikke løber over styr.

Klubbens initiativer i 2017 har allerede haft positive konsekvenser for foreningens økonomi, og indtægtsbudgettet er således forhøjet fra 2.280.000 kr. i 2016 til 2.950.000 kr. i 2017 og forventes at lande på 3.350.000 kr. i år. Men uagtet den økonomiske fremgang har indsatsen dog ikke været tilpas fyldestgørende til at indhente underskuddet fra den gamle gæld, og foreningen oplyser at have en restgæld på omkring 450.000 kr. ved indgangen til 2018.

Foreningen har med møje og besvær formået at afholde trænerlønninger frem til december 2017, men har måtte bede andre kreditorer om udsættelse til her i januar, hvor medlemskontingenterne indbetales.

Støtteforeningen Hvidovre Gamle Kæmper har tilbudt at bakke op om Hvidovre Idrætsforening med et ekstra støttebeløb på 50.000 kr.

Giver arbejdsro

HIFs næstformand, Lars Cramer-Larsen, var naturligvis særdeles glad og tilfreds, da redaktionen fredag morgen fangede ham på telefonen:

- Set fra HIFs perspektiv kan jeg ikke udtrykke andet end glæde og tilfredshed over den politiske velvillighed i kultur- og fritidsudvalget.

- Det signalerer for mig at se en klar politisk forståelse for vores situation. Hvidovre Idrætsforenings fodboldafdeling er en kæmpestor forening. Og vi er på mange måder en anderledes forening - med 1.200 medlemmer og såvel en bredde- som en eliteafdeling og et tæt samarbejde med blandt andet Hvidovre Fodbold A/S.

- Vi er i bestyrelsen seks medlemmer - seks frivillige - som alle nærmest hver uge yder, hvad der svarer til en ekstra arbejdsuge for at få foreningen til at fungere. Vi opererer under ekstremt udfordrende vilkår og det er for såvel os i bestyrelsen som for alle andre i HIF et positivt signal, vi her har fået med tilsagnet om det kommunale lån.

- Det giver os arbejdsro at vide, at likviditeten her fra årets start er på plads. Vi går nu videre med de allerede iværksatte og med de planlagte række initiativer for at rette yderligere op på økonomien og skærpe overblikket over foreningens indtægter og udgifter, slutter Lars Cramer-Larsen.

oas@hvidovreavis.dk

- Set fra HIFs perspektiv kan jeg kun udtrykke glæde og tilfredshed over den politiske velvillighed. Det signalerer for mig at se en klar politisk forståelse for vores situation, siger HIFs næstformand, Lars Cramer-Larsen.

- Set fra HIFs perspektiv kan jeg kun udtrykke glæde og tilfredshed over den politiske velvillighed. Det signalerer for mig at se en klar politisk forståelse for vores situation, siger HIFs næstformand, Lars Cramer-Larsen.

menu
menu