Kommunen politianmeldt for tyveri af medlemsregister

Kommunen politianmeldt for tyveri af medlemsregister

Haveforeningen Kystengen har anmeldt Hvidovre Kommune for decideret tyveri af foreningens medlemsregister. Hvidovre Kommune afviser blankt, at der er tale om ulovlig snagen i fortegnelsen over haveforeningens medlemmer

- Haveforeningen Kystengen er en kolonihave i Hvidovre Kommune, som desværre ser sig nødsaget til at foretage en anmeldelse i en efterhånden temmelig omfattende sag om erhvervelse, brug og videreformidling af data i foreningens medlemsregister, som er foreningens immaterielle ejendom, lyder det indledningsvist i politianmeldelsen.

Haveforeningen Kystengen påpeger overordnet tre konkrete situationer, som de mener er ulovlige. Det drejer sig om krænkelse af ejendomsretten til foreningens medlemsregister, om embedsmisbrug i forhold til at bruge medlemsfortegnelsen og om brud på tavshedspligt.

- Det er haveforeningens opfattelse, at medlemsregistret er foreningens ejendom og indeholder en sammenstilling af oplysninger, som i den foreliggende udformning er foreningens immaterielle ejendom. Foreningen har ubetinget ophavsretten over sit medlemsregister, står der i anmeldelsen.

Kommunen afviser anklage

Hvidovre Kommune er af Hvidovre Avis blevet forelagt anmeldelsen, men afviser anklagen.

- Hvidovre Kommune har retmæssigt erhvervet Haveforeningen Kystengens medlemsregister, som et led i myndighedsudøvelse. Dette vil en kommune lovligt kunne i visse sammenhænge i tilknytning til myndighedsudøvelse, lyder det således fra Hvidovre Kommunes juridiske kontor.

På spørgsmålet om, på hvilket juridisk grundlag en lovlig erhvervelse af medlemsregistret beror på, svarer Hvidovre Kommune, at oplysningerne fra medlemsregistret skulle bruges i forbindelse med udmøntningen af den fælles offentlige Grunddatareform.

- I forbindelse med denne reform skal registreringen af bl.a. bygninger på fremmed grund kvalitetssikres, således at disse kan overføres det nye autoritative grunddataregister: Matriklen. Medlemsregistret skulle således bruges til at registrere ejerne af kolonihaverne i Haveforeningen Kystengen med henblik på at overføre data til “Matriklen”, svarer Hvidovre Kommune.

På det andet punkt i politianmeldelsen af Hvidovre Kommune - at der skulle være tale om embedsmisbrug - afviser Hvidovre Kommune ligeledes, at der skulle være hold i anklagen. Hvidovre Kommune hævder, at der ikke er sammenstillet oplysninger fra medlemsregistret med oplysninger om, hvem af medlemmerne i haveforeningen, der modtager sociale ydelser.

Oplysninger videregivet efter aktindsigt

Af den grund, har Hvidovre Kommune heller ikke henvendt sig til Datatilsynet for at få lov til at sammenstille registre, som Haveforeningen Kystengen påpeger skal gøres. Hvidovre Kommune mener derimod, at kommunen som myndighed i nogle tilfælde godt må sammenstille oplysningerne.

- Dette vil en kommune lovligt kunne i visse sammenhænge i tilknytning til myndighedsudøvelse. Det beror på en konkret individuel vurdering og hjemmelsgrundlaget i den enkelte sag, lyder det generelle svar fra Hvidovre Kommune.

På tredje anklagepunkt: Hvor haveforeningen hævder, at Hvidovre Kommune har brudt tavshedspligten ved at videregive personhenførbare oplysninger til udenforstående afviser kommunen ligeledes kritikken.

- Hvidovre Kommune har besvaret eventuelle anmodninger om aktindsigt efter offentlighedsloven, henholdsvis miljøoplysningsloven, lyder det kortfattet fra kommunen.

Haveforeningen Kystengen mener imidlertid ikke, at oplysningerne er videregivet efter anmodning om aktindsigt. Uenighederne mellem Haveforeningen Kystengen og Hvidovre Kommune har varet i en årrække. Nogle af dokumenterne i sagen strækker sig helt tilbage fra 2002, men uenighederne kulminerer altså nu med en decideret politianmeldelse.

Key

menu
menu