Kommunen ville ikke modtage brevstemmer til Ældrerådsvalget

Kommunen ville ikke
modtage brevstemmer
til Ældrerådsvalget

Det der kunne lade sig gøre ved valget i 2017, kunne ikke finde sted i år ¤ Ældrerådet: – Vi kunne ikke jo ikke tvinge kommunen!

Det har vakt både skuffelse og undren i Hvidovre Ældreråd, at kommunen i flere tilfælde ikke har villet modtage brevstemmer til Ældrerådsvalget i Borgerservice på Hvidovre Rådhus.

Mange ældre, der gerne ville følge opfordringen til at deltage i dette valg, føler sig afvist på rådhuset. Såvel Ældrerådet, som redaktionen, har fået adskillige henvendelser om dette uheldige forløb.

Sidste fredag forsøgte flere sig forgæves i Borgerservice. En dame fortæller eksempelvis, at hun stod i kø, og kom til kl. 11.50 (der skulle være åbent til kl. 12 iflg. oplysninger fra Ældrerådet). Men hun kunne ikke komme til at brevstemme, fordi Ældrerådets repræsentanter ikke længere var til stede. Fra Rådhusservice fik hun oplyst ”at ældrerådet ikke havde ressourcer til at være der længere”. Hun syntes selvsagt det var ”for dårligt”, når man gerne ville have mange folk til at afgive stemme.

Først lige en enkelt oplysning: I ”Retssikkerhedslovens bekendtgørelse” vedr. Ældreråd står i §32 stk. 1: ”Kommunalbestyrelsen sørger for, at der afholdes valg til Ældrerådet mindst hvert fjerde år, og fastsætter i samarbejde med Ældrerådet regler for, hvordan valget afholdes”. Denne formulering kunne sikre, at alle borgere over 60 år i kommunen får mulighed for at afgive sin stemme til Ældrerådet.

Sagde nej i år

Men Hvidovre Kommune ville ikke modtage brevstemmer til Ældrerådsvalget i Borger Service.

Ældrerådets formand Jørgen Nygaard og kasserer Christian Thode har følgende kommentarer til det uheldige forløb:

– Vi kan som Ældreråd ikke tvinge kommunen til at give borgerne mulighed for at brevstemme i Borger Service. I 2017 modtog Borger Service brevstemmer i hele brevstemme-perioden. Men de afviste vort ønske om at modtage brevstemmer til ældrerådsvalget i år sammen med kommunal- og regionsvalg. Vi oplyste, at det ikke var muligt for Ældrerådet at være til stede i hele den periode, hvor der kunne brevstemmes til kommunal- og regionsvalg. Konsekvensen ville være, at ikke alle stemmeberettigede fik mulighed for at brevstemme samtidigt til ældreråds-, kommune-, og regionsvalg. Ud over at skulle modtage brevstemmer i Borgerservice, skulle Ældrerådet også med ud på plejecentre/-hjem, så beboerne kunne stemme. Efter valget skal vi også deltage i optællingen af alle stemmerne til Ældrerådet.

– Ældrerådet fik i stedet en aftale med forvaltningen, så vi kunne være til stede 4 gange over 4 uger i Borger Service, så der kunne brevstemmes til Ældrerådsvalget. Dette blev meddelt i Hvidovre Avis. Det skal dog bemærkes, at det skete i perioden før vælgerne fik sine valgkort udsendt. I stedet kunne der brevstemmes med sygesikringskortet.

– Omkring muligheden for at de hjemmeboende fik mulighed for at stemme til Ældrerådsvalget, var det helt klart vor opfattelse, at der blev medtaget stemmesedler til de hjemmeboende, så de kunne afgive deres stemme. Vi fik dette bekræftet en ekstra gang på et kontaktudvalgsmøde med Sundhed og Ældreudvalget.

– Der er desværre sket nogle misforståelser, hvilket er utroligt ærgerligt for os og især dem der ikke kom til at stemme. Vores ønske var så mange stemmer som muligt, slutter de to fra Ældrerådets ledelse.

<CHARENTITY>8</CHARENTITY>mads-

menu
menu