Kulturgård til 70 mio. kr.

Kulturgård til 70 mio. kr.

Beslutningen om hvordan Risbjerggård kommer til at se ud i fremtiden er truffet - den nye kulturgård forventes klar i 2022

Onsdag morgen kl. 7 mødtes kommunalbestyrelsen til et ekstraordinært møde.

På dagsordenen var et enkelt lukket punkt, der handlede om, at der skulle træffes endelig beslutning om, hvem der har vundet arkitektkonkurrencen for den kommende Kulturgård på Risbjerggårdgrunden.

Med kommunalbestyrelsens beslutning, vil det den 20. juni kl. 16.30 blive offentliggjort, hvordan den kommende Kulturgård kommer til at se ud.

Tolkning af Risbjerggård

Hvad Kulturgården skal indeholde kan man læse ud af det 50 sider lange byggeprogram, som udgjorde opdraget forud for arkitektkonkurrencen. Heraf fremgår det, at Kulturgården skal rumme et Orangeri og eller spisested, Teater Vestvolden, en åben scene samt en Teaterhave.

I hvor høj grad Risbjerggråd bliver bevaret i det vindende forslag beskrives i programmet som:

- Det er op til deltagerne at tolke, hvordan“dele af bygningen Risbjerggård bevares”, blot skal Kulturgården fremstå som et attraktivt bygningsværk, der kan signalere fornyelse i fodsporene af det historiske Risbjerggård, lyder det.

I opdraget er endvidere beskrevet, at det vindende forslag skal lægge vægt på både bæredygtighed og på hvordan udearealer spiller sammen med Kulturgårdens indre.

- Udearealer som kan benyttes både i synergi med Kulturgårdens arealer såvel som at være et nyt og attraktivt udeareal for Hvidovres borgere, står der i opdraget.

Hvad angår bæredygtighed står det beskrevet, at det f.eks. kan indtænkes som et rekreativt element.

I følge det offentliggjorte byggeprogram er den økonomiske ramme for Kulturgården 70 mio. kr., og i følge tidsplanen forventes Kulturgården at være klar til endelig ibrugtagning den 1. marts 2022.red

menu
menu