Kun to afgørelser ændret af Ankestyrelsen

Kun to afgørelser ændret af Ankestyrelsen

Generelt administreres fleksjob-området efter loven, mener områdets direktør

Visitation tager tid og det kan “opleves” langstrakt for borgeren, men kommunen gør det rigtige, når borgere går igennem afklaringsforløb.

Sådan lyder det fra Hvidovre Kommune, der dog ikke kan udtale sig om den konkrete sag, hvor Selina Wolfram har fået medhold af Ankestyrelsen.

- Hvidovre Kommune udtaler sig ikke om den enkelte borgers sag, men jeg kan generelt oplyse, at vi siden 2013 kun har fået ændret to afgørelser på visitation til fleksjob, i 2015 og her i 2018. Derfor står jeg ved, at visitation til fleksjob-området generelt administreres efter loven, især når jeg ved, at jobcentrets Fleksnævn i samme periode har truffet afgørelse i ca. 320 sager, lyder det fra Hvidovre Kommunes direktør for Kultur, Miljø og Vækst Gert Stephan Nelth.

Hvor mange af de 320 borgere, der har klaget til Ankestyrelsen, nævnes ikke.

Afgørelse fører til tilretning

Hvad betyder sådan en afgørelse fra Ankestyrelsen for Hvidovre Kommunes sagsbehandling i sager om tilkendelse af fleksjob?

- De forholdsvis få afgørelser fra Ankestyrelsen, hvor der er anlagt et andet skøn fra kommunens side, bliver altid gennemgået i den enhed, som har truffet afgørelsen, netop med henblik på læring og tilretning af procedurer.

Understreger sådan en afgørelse ikke, at det faktisk ikke kun er lovgivningen, men også Hvidovre Kommune, der fastholder borgere i langvarige og opslidende forløb?

- Afklaring tager tid, og jeg har forståelse for, at forløbet omkring visitation til fleksjobordningen af samme grund kan opleves langstrakt for borgeren. Vi holder løbende borgeren orienteret om status på borgerens sag, og vi gør altid vores bedste for at fremme sagerne. Derfor glæder det mig også at høre, når en borger trods alt kvitterer for en hurtig opfølgning fra kommunens side, efter at en sag er endelig afgjort, siger Gert Nelth.

Da avisen beskrev sagen om Selina Wolfram, spurgte Hvidovre Avis dig, om kommunen ikke tolker lovgivningen for stramt. Til det lød svaret, at den kommunale tolkning efterlever loven samt at det sikrer borgerens retsstilling. Mener du, at borgeres retsstilling har været tilgodeset, når Ankestyrelsen giver borgere medhold i, at kommunen har truffet en forkert afgørelse?

- Ankestyrelsens praksisundersøgelser på dette område anbefaler kommunerne at have særligt fokus på, at borgerne er tilstrækkeligt afklaret forinden visitation til fleksjobordningen, og disse undersøgelser og anbefalinger tager Hvidovre Kommune også med i sin vurdering af, hvad der skal til for at visitere til fleksjobordningen, slutter Gert Stephan Nelth.key

menu
menu