Lang og knudret proces bag Amager Bakke

Lang og knudret proces bag Amager Bakke

Der har været uenighed på stort set alle planer, siden den første ide om at bygge et nyt forbrændingsanlæg tog form

Uenighed om anlæggets kapacitet har spillet en stor rolle hele vejen igennem forløbet med Amager Bakke. Nu står det klart, at anlægget har for stor kapacitet, og at den første genopretningsplan er gået i vasken. ARC, der driver Amager Bakke, har nu fået to måneder ekstra til at få styr på økonomien.

Processen starter i foråret 2009, hvor Amagerforbrændning planlægger at udskifte det udslidte gamle anlæg fra 1970. Dertil mener man fra Amagerforbrændingens side, at der vil komme øgede affaldsmængder i fremtiden.

Ønsket er, at det nye anlæg kan få tilladelse til at forbrænde 560.000 ton affald om året, men Energistyrelsen meddeler i juni 2010, at kapaciteten skal fastholdes på maksimalt 440.000 ton affald.

Stjernearkitekt på banen

I december 2010 offentliggøres det, at stjernearkitekten Bjarke Ingels skal tegne det nye værk, og at det vil blive udformet med et tag, der har en række rekreative muligheder. Blandt andet skibakke. Det nye anlæg har en høj miljø- og energiprofil, beskrives det, og vil komme til at koste 3,65 mia. kr.

I 2011 begynder Københavns Kommune imidlertid stille spørgsmål om det nye anlægs kapacitet. Hvis kommunen skal leve op til sine egen mål for genanvendelse mener de blandt andet, at et anlæg med en stor kapacitet vil give problemer for kommunen. Københavns Kommune indstiller derfor til, at to anlæg sendes i udbud. Et stort med en på samlet 60 ton affald i timen og et lille med den halve kapacitet.

Men den udmelding har Amagerforbrændingens bestyrelse ikke til sinds at følge. I september 2011 beslutter de, at anlægget skal have en kapacitet på 70 ton i timen. Det svarer til et anlæg med den ønskede mængde forbrænding, der først blev meldt ud: 560.000 ton affald om året. Fra bestyrelsens side mener man, at et stor anlæg kun er marginalt dyrere end et lille og et anlæg med en kapacitet på 30 ton i timen, bliver slet ikke sendt i udbud.

Kbh. stritter imod

Finansieringen skal ske med lånegarantier fra de i alt fem ejerkommuner, heriblandt Hvidovre Kommune. I Hvidovre blev lånegarantien godkendt af en enig kommunalbestyrelse den 29.11.2011. Ud over Hvidovre tæller ejerkommunerne som før nævnt København og dertil Frederiksberg, Tårnby og Dragør. Lånet bliver optaget med såkaldt "anpartsvis hæftelse svarende til interessenternes indbyggertal".

Københavns Kommune stritter imidlertid imod, og der er således ikke indgået lånegarantier med alle ejerkommuner, da Amagerforbrændingen i starten af 2012 offentliggør, hvem der har vundet leveringen af ovn og kedelsystemer.

I perioden frem til september foregår der angiveligt drøftelser blandt ejerkommunerne. Det er uklart, om det er årsagen til, at der i starten af september opnåes enighed i ejerkredsen og også Københavns Kommune skriver under på, at det nye anlæg skal være den store model med en kapacitet på 560.000 ton om året. Københavns Kommunes forbehold er formentlig taget med, idet der i aftalen står, at vilkårene for det nye anlæg er at mængden af affald, der skal forbrændes bliver begrænset til 409.000 ton årligt - altså 30 ton i timen. I aftalen står også, at forbrændingsanlægget kun må forbrænde affald fra ejerkommunerne.

Kan ikke holde den aftale

Som beskrevet på forsiden af denne uges Hvidovre Avis, kan den aftale nu se ud til at blive virkelighed alligevel, selv om det sætter ARC i en økonomisk knibe.

De indledende bekymringer om, at der simpelthen ikke ville være nok affald at forbrænde til anlægget, har længe været kendte. Men redningsplanen med at importere affald ser heller ikke ud til at være holdbar.

I Hvidovre Kommune er man gået med til at forlænge den frist, som ARC har fået til at få styr på selskabets økonomiske forudsætninger. Fristen er skubbet fra marts til maj 2018.

- Der ses behov for at opdatere de økonomiske forudsætninger vedrørende ARC med henblik på, at der foreligger et retvisende grundlag for selskabets økonomi, inden der kan træffes beslutning om ARCs plan for genanvendelse og CO2-reduktion. Det forventes, at der kan fremlægges en opdateret langtidsprognose vedrørende selskabets økonomi sammen med planen for genanvendelse og CO2-reduktion senest 1. maj 2018, lød det i sagsfremstillingen.

key

menu
menu