Langhøjskolen udtaget til forsøg

Langhøjskolen udtaget til forsøg

Enkelte grupper af elever vil få en mere fleksibel skoledag, når skolen deltager i rammeforsøg

Langhøjskolen er blandt de 50 skoler i Danmark, der nu er udtaget til et forsøg med kortere skoledage.

Forsøget med kortere skoledage blev annonceret af undervisningsminsiter Merete Riisager tilbage i foråret 2017 og var på daværende tidspunkt årsag til en længere debat i kommunalbestyrelsen. Et flertal i kommunalbestyrelsen ønskede ikke indledningsvist, at skoler i Hvidovre skulle have lov til at indsende ansøgning til forsøget. Efter en længere debat nåede man imidlertid alligevel frem til, at de lokale skoler skulle have lov til at søge om deltagelse, hvis de havde ønske om det.

Kortere skoledage

Målet med forsøget er, at de deltagende skoler får lov til at have en mere fleksibel skoledag, hvis de bruger timerne på målrettede undervsningsforløb.

Forsøgsgodkendelsen gives med start fra skoleåret 2017/18 og forsøget løber frem til og med udløbet af skoleåret 2019/20. Allerede efter to år evalueres deltagelsen imidlertid af Undervisningsministeriet, så der inden udgangen af skoleåret 2019/20 kan tages samlet stilling til resultaterne af forsøget.

I følge Undervisningsministeriet handler mange af ansøgningerne om, at skolerne ønsker at skabe turboforløb på skolerne.

- De fleste ansøgninger vedrører særlige turboforløb i fagundervisningen for fagligt svage elever og særlige talentforløb i fagundervisningen for de fagligt dygtige elever. Der også ansøgninger, der sigter mod oprettelsen af en særlig profil på skolen, samt indsatser der rettes mod inddragelse af erhvervslivet og udvikling af elevernes håndværksmæssige og innovative evner, lyder det fra Undervisningsministeriet.

Fokus på elevernes behov

På Langhøjskolen er deltagelsen i forsøget funderet på et ønske om, at der sættes konkret fokus på det behov, som grupper af skolens elever måtte have. Hvad der helt konkret kommer til at ske af ændringer for Langhøjskolens elever er imidlertid for tidligt at sige endnu, lyder det fra skoleleder Dorthe Gundmann.

- Når vi har søgt om at være med, så handler det om, at vi gerne vil tilgodese vores fokuspunkter. Og ved at være med i det her forsøg har vi nu mulighed for at være endnu mere fleksible i vores skoledag, siger skolelederen til Hvidovre Avis.

Hun understreger, at hun og Langhøjskolen er glade for skolereformen, og at det for hende og skolen ikke nødvendigvis handler om at få en kortere skoledag, for at skoledagen bliver bedre.

- Vi har f.eks. et fokuspunkt, der hedder bevægelse, hvor vi har et pulsprojekt, og der havde vi tænkt, at hvis det blev lidt mere fleksibelt, så kunne vil lave indsatser på nogle af andre årgange også, siger hun.

Hun understreger imidlertid, at skolens deltagelse i rammeforsøget netop ikke betyder, at alle skolens elever kommer til at deltage i pulsprojektet.

- Det der er den store forskel nu er, at vi kan lave indsater for grupper af elever i stedet for hele klasser. Et af vores fokuspunkter er f.eks. at skolen også skal være for drengene, og der ser vi på, hvordan vi får motiveret drengene - f.eks. ved at de ofte har en naturlig interesse inden for naturfag, siger Dorthe Gundmann.

<CHARENTITY>8</CHARENTITY>key

menu
menu