LIDT TØRRE TAL TIL EFTERTANKE

LIDT TØRRE TAL TIL EFTERTANKE

19 % af udenlandsk herkomst. 22 % er 60 år og derover

De nyeste tal og prognoser til næste møde i økonomiudvalget den 18. april viser, at vi den 1. januar i år var 52.964 borgere i Hvidovre.

10.050 (19% af alle) var borgere af udenlandsk herkomst heraf 69 % indvandrere og 31 % efterkommere. En stigning på 31 % siden 2011.

Antallet af udenlandske statsborgere i Hvidovre 1. januar var 5.390 svarende til 54 % af antallet af udenlandsk herkomst på 10.050.

Antallet af borgere på 60 år og derover var 1. januar på 11.903 (22 % af alle), heraf 9.039(17 %) på 65 og derover.

Den samlede flytteaktivitet i 2016 eksternt og internt i kommunen var på hele 10.949 svarende til 21 % af antallet af borgere i Hvidovre pr. 1. januar.

To interssante vælgergrupper

Vælgere, der i høj grad kan blive kamp om stemmerne hos de kommende måneder op til byrådsvalget den 21. november, kan blive de 22 % borgere på 60 år og derover svarende til henved 1/3 af antallet af vælgere i Hvidovre foruden antallet af stemmeberettigede voksne i gruppen på 19 % af udenlandsk herkomst.

Samfundsøkonomisk set er der på landsplan og også i Hvidovre hårdt brug for, at stadig flere borgere over 60 år kan blive længere på arbejdsmarkedet, og at borgere af udenlandsk herkomst i højere grad kommer i arbejde.

Bent Aarrebo Pedersen

Avedørelejren

menu
menu