Løsningen har to ben

Løsningen har to ben

”Ghettopakken” kan måske være en hjælp, men skolen i sig selv skal også være attraktiv

Søgningerne til gymnasierne i Hovedstaden er faldet, men til det lokale gymnasium er det markant. Skolens rektor, Kirsten Jensen, kan ikke give et entydigt svar på årsagen, men peger dog på det, som de fleste medier har nævnt: Andelen af elever med ikke-vestlig baggrund.

- Som vi har kunnet læse i medierne, er det en generel tendens, at gymnasier med en relativt stor andel af elever med ikke-vestlig baggrund har oplevet fald i antal ansøgere til Stx. Det gælder også her på HvG. Det er i øvrigt ikke kun i år, det gør sig gældende, men det slår mere markant igennem i år, siger Kirsten Jensen.

Hun peger på, at der i regeringens udspil til en såkaldt ghettopakke, indgår at der skal laves en model for elevfordeling, som sikrer bedre etnisk fordeling af eleverne.

- Politikerne har dermed (endelig!) anerkendt det som et problem, der kræver politisk løsning. Der er altså en tydelig sammenhæng mellem etnisk elevsammensætning på et gymnasium og antal ansøgere, siger hun.

Er der en årsagssammenhæng?

- Det kan der kun gættes på, og jeg kan ikke svare på det, siger Kirsten Jensen.

Skolens rektor tilføjer, at den lave søgning kan blive en udfordring, som hun helst var foruden.

- For at øge antallet af ansøgere til stx på HvG på længere sigt kræver det en strategi på to ben. Det ene ben er det politiske niveau. Med regeringens udspil fra 1. marts er det anerkendt, at det er en generel tendens og et problem, som det enkelte gymnasium ikke kan løse alene. Det andet ben er, at vi her på HvG fortsat skal have fokus på at skabe og løbende udvikle god skole, og tydeliggøre at vi er et godt tilbud om en gymnasial uddannelse, slutter Kirsten Jensen.

key

menu
menu