– Mange kan lære af dette koncept...

– Mange kan lære af dette koncept...

Der er mange måder at lave almene boliger på. Det konstaterede indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek, da han torsdag besøgte Langhusene på Mellemvangsvej i Avedøre. De er nemlig såkaldte AlmenBolig+ huse, hvor beboerne selv står for vedligeholdelsen af både boligerne og området, og derfor også har en lavere husleje.

Der er i alt 125 boliger i Langhusene, som er en boligafdeling under KAB’s Boligselskabet Friheden, og ministeren var imponeret over det veldrevne område.

– Langhusene er et rigtig godt eksempel på, at alment boligbyggeri kan være mange ting. Man skal ikke opfatte almene boliger som noget, der giver problemer, for det er helt almindelige mennesker, der bor her. Og for mange er det et attraktivt valg, sagde Kaare Dybvad Bek under sit besøg i afdelingen.

– Og jeg tror, at mange andre steder kan lære noget af dette koncept, tilføjede han.

For at komme i betragtning til en AlmenBolig+ skal man opfylde forskellige kriterier – for Langhusene er det f.eks., at mindst én beboer i husstanden skal have fast arbejde i minimum 30 timer om ugen. Det er også et krav, at man prioriterer fællesskabet og deltager i den løbende vedligeholdelse og faste arbejdsdage.

Og det praktiske fællesskab er med til at give et socialt fællesskab, fortalte afdelingsformand Lars Simonsen, som har boet i afdelingen, siden den blev etableret for 10 år siden. Han kunne fortælle ministeren, at konceptet om den fælles vedligeholdelse skaber en stærk fællesskabsånd i afdelingen. Beboernes egen indsats er også med til at sikre en lavere husleje og har gjort, at huslejen ikke er steget meget de sidste mange år – for Lars Simonsens tilfælde er den steget med 500 kroner i alt over 10 år.

Hvidovre Kommune har anvisningsret til 25 procent af boligerne i afdelingen.

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek,

Indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad Bek,

menu
menu